Den Faglige Referencegruppe for covid-19 har rådgivet regeringen om det danske testberedskab

28-02-2022

Til brug for justering af det danske testberedskab har Den Faglige Referencegruppe rådgivet regeringen om forskellige elementer i en fremtidig teststrategi.

Klik her for at læse en opsummering af referencegruppens drøftelser.

Regeringens teststrategi har tidligere fokuseret på massetest med henblik på blandt andet at forsinke introduktion af smitte og reducere kontakttallet.

I lyset af indikationer på mildere sygdomsbillede med omikronvarianten, samt en høj vaccinetilslutning i befolkningen, står Danmark i en ny situation.

Regeringens teststrategi justeres på baggrund af blandt andet den Faglige Referencegruppes anbefalinger.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet