Kommunernes og regionernes budgetter for 2022 er opgjort

18-01-2022

Den endelige opgørelse af kommunernes og regionernes budgetter for 2022 er nu foretaget. Kommunerne har budgetteret med serviceudgifter for 275,6 mia. kr. og investeringer for 19,8 mia. kr. på anlæg i 2022. Regionerne har budgetteret med 124,2 mia. kr. på sundhedsområdet, 2,7 mia. kr. til regional udvikling og 7,5 mia. kr. anlæg i 2022.

Budgetterne er vedtaget på baggrund af, at regeringen, KL og Danske Regioner i juni 2021 indgik aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 2022. Regeringen udbetaler det fulde betingede bloktilskud til kommunerne og regionerne.

Yderligere oplysninger

Presserådgiver Michael Højgaard Bang
Telefon + 45 72 28 24 16
E-mail: mihb@im.dk