Ny formand for Det Etiske Råd

12-01-2022

Sundhedsminister Magnus Heunicke har i dag beskikket Leif Vestergaard Pedersen som ny formand for Det Etiske Råd. Samtidig beskikkes tre nye medlemmer af rådet, mens ét medlem genbeskikkes.

Efter indstilling fra Folketingets Udvalg vedrørende Det Etiske Råd har sundhedsminister Magnus Heunicke beskikket Leif Vestergaard Pedersen som ny formand.

Leif Vestergaard Pedersen har været menigt medlem af rådet siden 2019. Han er uddannet cand.oecon, og har tidligere været direktør i Kræftens Bekæmpelse og Region Midtjylland. Derudover er han medlem af Medicinrådet (udpeget af Danske Patienter).

På formandsposten afløser Leif Vestergaard Pedersen professor og klinikchef på Klinisk Genetik afdeling på Rigshospitalet, Anne-Maries Gerdes, hvis beskikkelsesperiode udløber.

Samtidig får rådet også tre nye medlemmer. Det drejer sig om psykologiprofessor på Aalborg Universitet Svend Brinkmann og læge, ph.d. og sundhedspolitisk kommentator Ida Donkin, der begge er udpeget af sundhedsminister Magnus Heunicke. Derudover beskikkes Anette Hygum, som er specialeansvarlig overlæge for det palliative team på Onkologisk Afdeling på Sygehus Lillebælt, som er udpeget af Udvalget vedrørende Det Etiske Råd.

Endvidere genbeskikkes Jacob Giehm Mikkelsen, som er professor i genterapi og ’genetic engineering’ ved Institut for Biomedicin ved Aarhus Universitet, som medlem af Det Etiske Råd.  Jacob Giehm Mikkelsen er udpeget af Udvalget vedrørende Det Etiske Råd og har været medlem af rådet siden 2019.

Sundhedsminister Magnus Heunicke siger:

Det Etiske Råd bidrager med kvalificeret indsigt i svære og følsomme etiske spørgsmål, som vi ofte støder på i vores sundhedsvæsen. Rådet spiller en værdifuld rolle ved at sikre en god offentlig debat og give os alle en større indsigt i en lang række etiske dilemmaer. Jeg vil gerne byde varmt velkommen til den nye formand og de tre nye medlemmer til rådet. Samtidig skal de afgående medlemmer– både formanden og de to øvrige medlemmer – have en kæmpestor tak for deres indsats gennem årene – ikke mindst under covid-19-pandemien.

Nye medlemmer af Det Etiske Råd

  • Leif Vestergaard Pedersen (som formand), cand.eocon, fhv. direktør i Kræftens Bekæmpelse (Udpeget af Udvalget vedrørende Det Etiske Råd. Beskikkes fra den 15. februar 2022)
  • Svend Brinkmann, psykologiprofessor på Aalborg Universitet (Udpeget af sundhedsministeren. Beskikkes fra den 15. februar 2022)
  • Ida Donkin, læge, ph.d., Gynækologisk/Obstetrisk afdeling på Nordsjællands Hospital og sundhedspolitisk kommentator (Udpeget af sundhedsministeren. Beskikkes fra den 15. februar 2022)
  • Anette Hygum, specialeansvarlig overlæge, palliativt team, Onkologisk Afdeling på Sygehus Lillebælt (Udpeget af Udvalget vedrørende Det Etiske Råd. Beskikkes fra den 18. marts 2022)

Genbeskikkede medlemmer

  • Jacob Giehm Mikkelsen, professor i molekylær biologi ved Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet. (Udpeget af Udvalget vedrørende Det Etiske Råd. Genbeskikkes fra den 12. februar 2022)

Afgående medlemmer

  • Formand Anne-Marie Gerdes, professor, overlæge, klinikchef på Klinisk Genetik afdeling på Rigshospitalet (Udpeget af Udvalget vedrørende Det Etiske Råd)
  • Bolette Marie Kjær Jørgensen, Journalist, cand.mag. i historie og pressechef på Syddansk Universitet (Udpeget af Udvalget vedrørende Det Etiske Råd)
  • Eske Willerslev, professor ved Københavns Universitet, Center for Geogenetik (Udpeget af sundhedsministeren)

Læs mere om Det Etiske Råd her: Det Etiske Råd – etiskraad.dk

Om Det Etiske Råd

Det Etiske Råd er et uafhængigt råd nedsat af sundhedsministeren. Rådet rådgiver Folketinget, ministre og offentlige myndigheder om etiske spørgsmål inden for rådets virksomhedsområde.

Det Etiske Råd skal i sit virke arbejde ud fra respekt for menneskets og kommende generationers integritet og værdighed samt respekt for naturen og miljøet. Rådets virksomhedsområde er de etiske spørgsmål, der knytter sig til forskning i og anvendelse af bio- og genteknologier, der berører mennesker, natur, miljø og fødevarer.

Rådets virksomhedsområde omfatter også øvrige etiske spørgsmål, der knytter sig til sundhedsvæsenet og den biologisk-medicinske forskning vedrørende mennesket.

Det Etiske Råd består af 17 medlemmer, der beskikkes af sundhedsministeren.

9 medlemmer indstilles af Folketingets Udvalg vedrørende Det Etiske Råd, 4 af sundhedsministeren, 1 af miljøministeren, 1 af minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, 1 af uddannelses- og forskningsministeren og 1 af erhvervsministeren.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet