Opslag af pulje til styrkelse af den kommunale alkoholbehandlling

07-01-2022

Kommunerne vil ligesom ved tidligere udmøntninger af puljen kunne søge om midler, så de kan tilbyde borgere med et alkoholmisbrug og en samtidig psykisk lidelse et kvalificeret døgnbehandlingstilbud. Det kan ske ved at købe kapacitet på kvalificerede private behandlingssteder, eller ved at oprette eller udvide et kommunalt døgnbehandlingstilbud.

Den seneste udmøntning af puljen udløber i 2021, og det er på den baggrund blevet besluttet at afsætte en ny ansøgningspulje til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede i perioden fra 2022-2025 på alt 53,6 mio. kr. fordelt med 13,4 mio. kr. årligt.

Udover de 53,6 mio. kr. vil der i perioden 2022-2025 blive afsat 1,4 mio. kr. årligt til kompetencecenteret på Ringgården, hvilket svarer til 5,6 mio. kr. for hele perioden.

Kriterier for ansøgning, ansøgningsskema og frist

Ansøgningsfristen var den 4. februar 2022