23 mio. kr. til mere hjælp til børn og unge med lettere psykiske lidelser

01-07-2022

Der er nu tildelt puljemidler, som skal hjælpe børn og unge der kæmper med psykisk sårbarhed, mentale sundhedsproblemer og psykiske lidelser. Med udmøntningen af midlerne til mere fremskudt regional funktion i børne- og ungepsykiatrien bliver det muligt fortsat at sætte ind med en tidlig indsats til disse børn og unge, så de kan blive udredt og behandlet på den mindst indgribende måde tæt på deres nærmiljø og uden for psykiatrien.

Den tidlige og nære indsats skal sikre, at børn og unge samt deres familier bevarer tilknytningen til hverdagslivet med skole, uddannelse og arbejde. Samtidig bliver samspillet mellem den regionale psykiatri og de kommunale indsatser styrket og bidrager til en mere helhedsorienteret indsats. 

Puljen på 23 mio.kr blev afsat med Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2022-2025. Der er i udmøntningen lagt vægt på at anvende erfaringer fra eksisterende projekter til fortsat at styrke samspillet mellem den regionale psykiatri og de kommunale indsatser til tværfaglige, udgående funktioner. Tilbuddet med fremskudt regional funktion i børne- og ungepsykiatrien vil således fortsætte i alle landets regioner.

Puljen er udmøntet til følgende projekter: 

  • Mere STIME: Tidlig indsats i nærmiljøet til børn og unge med tegn på OCD. Region Hovedstaden.

  • Mere fremskudt funktion i Region Midtjylland. Region Midtjylland.

  • Fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien i Nordjylland - understøttelse af tværsektoriel tovholderfunktion. Region Nordjylland

  • Mere fremskudt funktion i Bakkehuset, 2022-2025. Region Sjælland.

  • Mere fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet