Genopslag af pulje til indsatser om afhængighedsskabende lægemidler og rådgivning af smertepatienter

08-06-2022

Sundhedsministeriet genopslår ansøgningspuljen til konkrete indsatser og aktiviteter målrettet afhængighedsskabende lægemidler og rådgivning af smertepatienter. Foreningen af Kronisk Smerteramte og Pårørende og SmerteSagen har modtaget tilsagn om støtte i 2022, men der er fortsat midler at søge.

Sundhedsministeriet har tidligere på året inviteret private landsdækkende non-profil foreninger og organisationer til at søge om midler til konkrete indsatser og aktiviteter målrettet oplysningsvirksomhed om afhængighedsskabende lægemidler og rådgivning af smertepatienter. 

Ministeriet kan nu meddele, at Foreningen af Kronisk Smerteramte og Pårørende og SmerteSagen har modtaget tilsagn om støtte i 2022. De to organisationer modtager i alt 658.000 kr. ud af den samlede 2022-pulje på 900.000 kr. Derfor bliver puljen for 2022 nu genopslået med henblik på fordeling af de overskydende midler.

I vurderingen af ansøgningerne vil der blandt andet blive lagt vægt på, at de modtagne foreninger og organisationer kan dokumentere erfaring og relevante kvalifikationer inden for området, samt at de har den fornødne kapacitet, og at indsatserne ikke har et kommercielt sigte. Det er ikke muligt for privatpersoner at få ydet tilskud. 

Ansøgning inkl. budget bedes sendt til ministeriet på sum@sum.dk samt bbn@sum.dk senest d. 6. juli 2022.

Læs mere om puljen, og hvordan der ansøges (puljen kan ikke længere søges).

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet