Rapport fra Taskforce for et robust og trygt 112 akutsystem

29-06-2022

I december 2021 nedsatte regeringen sammen med Danske Regioner Taskforce for et robust og trygt 112 akutsystem. Målet er, at alle borgere skal føle sig trygge ved, at de hurtig får den hjælp, som de har brug for, når de ringer 112.

Taskforcen har nu færdiggjort deres endelige afrapportering, som indeholder 18 anbefalinger, som skal styrke robustheden i det telefoniske 112 akutsystem, hvoraf en række tiltag allerede er sat i værk.

Det fremgår blandt andet af afrapporteringen, at alle regioner har haft stort fokus på at nedbringe det ekstraordinære høje antal overløbshændelser i sommeren 2021.

Sundhedsminister Magnus Heunicke siger:

Hvis man som borger står i en akut situation og har brug for en ambulance, er det helt grundlæggende, at man skal kunne ringe 112 med vished om, at man kan komme hurtigt igennem til regionens vagtcentral og få den rette hjælp.

Jeg vil gerne kvittere for, at samtlige regioner har haft fokus på at styrke robustheden i håndteringen af sundhedsrelaterede 112-opkald, hvilket afspejles i taskforcens anbefalinger og de konkrete tiltag, som er sat i værk. Jeg ser nu frem til at følge udviklingen på området nøje.

Taskforcens afrapportering viser samtidig, at andelen af overløbshændelser er faldet på landsplan fra september 2021, hvor andelen var på sit højeste, til de seneste opgørelser i marts 2022. Det er sket til trods for et fortsat historisk højt antal sundhedsrelaterede 112-opkald.

Taskforcen har i den forbindelse forholdt sig til, hvordan ressourcerne bruges bedst muligt set i lyset af presset på det akutte sundhedsvæsen.

Formand for Danske Regioner, Anders Kühnau siger:

Taskforcens anbefalinger afspejler, at det rigtige svar på et 112-opkald, ikke altid er en ambulance. Det præhospitale område er inde i en spændende udvikling, hvor det ikke længere bare handler om at få folk kørt hurtigt på hospitalet – men at sikre, at patienterne får den helt rigtige hjælp. Jeg ser frem til, at vi i samarbejde med staten kan realisere den del af taskforcens anbefalinger, så vi fremadrettet kan tilbyde borgerne et endnu bedre akut sundhedsvæsen.

Der vil i 2023 blive gjort status på taskforcens anbefalinger og iværksatte tiltag.

Læs afrapporteringen fra Danske Regioner her

Temaer for de 18 anbefalinger

  • Hvordan overløbsopkald håndteres, så der sikres tryghed for borgerne.
  • Hvordan samarbejdet mellem AMK-vagtcentralerne og 112-alarmcentralerne understøttes bedst muligt.
  • Hvordan regionerne kan samarbejde om at styrke robustheden og udnytte den samlede kapacitet bedst muligt.
  • Hvordan regionerne styrker deres planlægning af forudsigelige spidsbelastninger.
  • Hvordan den rette robusthed sikres i regionernes håndtering af sundhedsrelaterede 112-opkald.
  • Hvordan det sikres, at den præhospitale kapacitet bruges optimalt.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet