Regeringen indgår aftale med Danske Regioner om ”En god start på livet”

10-06-2022

Regeringen og Danske Regioner er nu blevet enige om udmøntningen af fødselsaftalen ”En god start på livet”. Med aftalen sikres mere tid til den fødende, flere hænder på fødegangene og ret til to døgns barselsophold eller hjemmebesøg.

Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne indgik den 9. maj fødselsaftalen ”En god start på livet”. Aftalen løfter regionernes økonomi med 100 mio. kr. i 2022, 100 mio. kr. i 2023, 104 mio. kr. i 2024 og 87,8 mio. kr. fra 2025 og frem. Regeringen og Danske Regioner er nu blevet enige om udmøntningen.

Sundhedsminister Magnus Heunicke siger:

Vi styrker fødselsområdet i Danmark, så alle fødende og deres partnere oplever en sammenhæng og tryghed i systemet både før, under og efter fødslen. Med aftalen giver vi et økonomisk løft til regionernes håndtering af fødselsområdet. Det er et vigtigt skridt for at sikre den tryghed, nærhed og kontinuitet, der er så vigtig for familierne, og for at sundhedspersonalet får tid til at yde den omsorg og faglighed, som de gravide og fødende har brug for.

Med den nye aftale med regionerne sikres mere personale og længere ophold efter fødsel. Det sker blandt andet med 100 flere ansatte på fødegangene. Førstegangsfødende skal have ret til to døgns barselsophold eller et hjemmebesøg, hvis de i stedet vælger at tage hjem inden for de første 24 timer. Initiativerne skal sikre tryghed, støtte og faglig vejledning til familierne i de første dage efter fødslen. I 2024 vil de partier, der står bag finansloven for 2022 desuden drøfte udmøntningen af de 62,2 mio. kr., der er afsat årligt fra 2025 og frem til indførelse af en ret til flergangsfødende og/eller mere personale. Drøftelserne vil blandt andet tage afsæt i en evaluering og normeringsanalyse på fødselsområdet. 

Regionerne får allerede fuld finansiering til 100 flere ansatte i 2023, og det forventes, at målet er nået ved udgangen af 2024. Regionerne vil fokusere på lokale rekrutterings- og fastholdelsesinitiativer, eksempelvis initiativer rettet mod et forbedret arbejdsmiljø, styrket arbejds- og vagttilrettelæggelse, aflastning og kompetenceudvikling.

Sundhedsministeriet og Danske Regioner vil løbende følge op på de iværksatte initiativer. Opfølgningen vil eksempelvis evaluere udviklingen i længden på barselsophold og antallet af hjemmebesøg efter fødslen.

Læs aftalen her 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet