Indien tilslutter sig ICARS i nyt samarbejde om bekæmpelse af antibiotikaresistens

03-05-2022

Antibiotikaresistens (AMR) er et globalt problem, som hvert år er årsag til millioner af dødsfald. Danmark har oprettet International Centre for Antimicrobial Resistance Solutions (ICARS), der arbejder for bekæmpelse af AMR globalt. På dansk opfordring har Indien nu tilsluttet sig ICARS I nyt samarbejde om bekæmpelse af AMR.

AMR er et grænseoverskridende problem, der gør sig gældende på tværs af både human-, veterinær- og miljøsektorer. Et nyligt omfattende studie fra The Lancet viser, at AMR bidrog til ca. 4,95 mio. dødsfald i 2019, hvoraf ca. 1,27 mio. dødsfald var på grund af AMR.

Uden en stærk og global indsats forventes det tal at stige til 10 mio. om året fra 2050. Derfor etablerede Danmark i 2019 - med støtte fra Verdensbanken (IMF) - organisationen ICARS. ICARS arbejder for bekæmpelse af AMR gennem partnerskabsaftaler med særligt lav- og mellemindkomstlande. Indien er med sine 1,38 mia. indbyggere samt sin store landbrugsproduktion og industri en indlysende og essentiel partner i kampen mod AMR.

Under sundhedsministerens besøg i Indien i marts blev muligheden for samarbejde med ICARS drøftet. På programmet var en AMR-workshop med deltagelse af sundhedsministeren, ICARS og centrale indiske aktører inden for området, bl.a. National Centre for Disease Control og Indian Council of Medical Research. Som resultat af dialogen indtræder Indien nu som Mission Partner i ICARS.

Indien er engageret i AMR-dagsordenen og har meget at bidrage med i form af erfaringer med og viden om de udfordringer, som resistente bakterier udgør. Det er således en milepæl for ICARS, at Indien tiltræder som Mission Partner. Som Mission Partner vil Indien arbejde for at fremme dagsordenen både nationalt og regionalt, herunder udvikle konkrete projekter med henblik på at sænke antibiotikaforbruget i den humane og veterinære sektor.

Sundhedsminister Magnus Heunicke siger:

Antibiotikaresistens er en bombe under den globale sundhed. Vi er dybt afhængige af antibiotika, men vi er på vej mod en verden, hvor antibiotika gradvist mister sin effekt, bl.a. på grund af forkert eller overdreven brug. Derfor går Danmark forrest i bekæmpelsen af antibiotikaresistens, og Indien er et oplagt land at samarbejde med. Jeg har haft gode og konstruktive drøftelser med min indiske sundhedsministerkollega, Dr. Mansukh Mandaviya, og nu indleder vi i regi af ICARS et konkret samarbejde med Indien om at nedbringe antibiotikaresistens.

Regeringen går forrest i den internationale kamp mod antibiotikaresistens 

Regeringen har som mål i sit udspil til en sundhedsreform at facilitere to til tre internationale partnerskaber i regi af ICARS. Her er der anlagt et ”One Health” perspektiv, som bidrager til, at indsatser går på tværs af sektorer. Målsætningen for regeringen er, at partnerskaberne skal etableres inden for det næste år. Her er samarbejdet med Indien ét i rækken, som skal styrke den internationale indsats mod antibiotikaresistens.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet