Danmark donerer medicin og medicinsk udstyr til Ukraine

01-03-2022

Regeringen har besluttet at donere lægemidler og medicinsk udstyr til Ukraine. Donationen sker efter anmodning fra Ukraine i et tæt koordineret EU-samarbejde.

Danmark har gennem EU's kriseberedskab (HERA) modtaget en anmodning fra Ukraine om bistand i form af lægemidler, medicinsk udstyr og optioner på danske hospitalssengepladser. Den danske regering har behandlet anmodningen og har indtil videre afsat 50 mio. kr. til donation af de konkrete lægemidler og det specifikke medicinske udstyr, som Ukraine efterspørger.

Sundhedsminister Magnus Heunicke siger:

Ukraine har fremsendt en liste med støttebehov på sundhedsområdet i form af lægemidler, medicinsk udstyr og mulighed for behandlingstilbud på danske hospitaler. Danmark har de efterspurgte lægemidler og medicinske produkter på lager, og donationerne bliver sendt af sted hurtigst muligt. Ukraine har lige nu meget begrænset kapacitet til at koordinere modtagelse af udenlandske donationer. Derfor har de understreget nødvendigheden af, at donationer koordineres via EU. Danmark vil naturligvis respektere ønsket fra Ukraine og sikre en disciplineret, koordineret og effektiv proces, så donationerne kan være til konkret nytte med det samme. Udover at vi donerer de lægemidler og det medicinske udstyr, som Ukraine efterspørger, har vi også over for HERA tilkendegivet, vi vil kunne modtage op mod et par hundrede patienter fra Ukraine på de danske hospitaler.

Formand for Danske Regioner Stephanie Lose siger:

I regionerne er vi parate til at levere det, som der er brug for i Ukraine. Det er en situation, som berører os alle sammen dybt, og vi må derfor alle hjælpe, der hvor vi kan.

Ukraine har netop takket ja til den danske donation og udtrykt behov for hurtig assistance, fordi udviklingen i situationen kan gøre det vanskeligere at gennemføre leverancer til de ukrainske myndigheder.

Beredskabsstyrelsen bistår sundhedsmyndighederne med logistik og hurtig transport af donationerne. Derudover er Sundhedsstyrelsen og regionerne i løbende dialog om, hvordan Danmark kan bidrage med behandling på danske sygehuse i forbindelse med konflikten i Ukraine.

Indsatsen koordineres gennem EU’s generaldirektorat for humanitær bistand og civilbeskyttelse (DG ECHO), hvis opgave er at forebygge og afhjælpe humanitære katastrofer.

Fakta

Donationerne koordineres efter ønske fra Ukraine via EU's institutionerne HERA og DG ECHO:

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet