Frontpersonale med senfølger efter COVID-19 skal mødes med udstrakt fleksibilitet

04-03-2022

Sundhedsministeren, Danske Regioner, KL, Dansk Sygeplejeråd, FOA og Yngre Læger er enige om, at der fortsat skal udvises udstrakt fleksibilitet over for frontpersonale i sundhedssektoren, der har senfølger efter at være blevet smittet med COVID-19 på arbejdspladsen.

Den 25. februar drøftede sundhedsministeren, Danske Regioner, KL, Dansk Sygeplejeråd, FOA og Yngre Læger hvordan der tages hånd om frontpersonale, der er sygemeldt med COVID-19 senfølger.

Parterne er enige om, at afskedigelser er et anliggende mellem medarbejder og arbejdsgiver. Parterne er også enige om, at der i kommuner og regioner fortsat bør udvises udstrakt fleksibilitet og tålmodighed for at fastholde personale, der er sygemeldt med COVID-19 senfølger efter at være blevet smittet på arbejdet.

Parterne har et fælles ønske om at indgå i et konstruktivt og løbende samarbejde om at finde gode og fleksible løsninger. Derfor er Danske Regioner, KL, Dansk Sygeplejeråd, FOA og Yngre Læger enige om at nedsætte et forum for erfaringsudveksling. I forummet skal der udveksles erfaringer med henblik på vidensdeling om vejen til gode lokale løsninger til at fastholde frontpersonale med senfølger. Parterne kan inddrage generel viden og erfaringer om senfølger fra senfølgeklinikkerne i regionerne. 

Regeringen vil kompensere kommuner og regioner for deres merudgifter for fortsatte ekstraordinære COVID-19-relaterede indsatser i 2022.

Sundhedsminister, Magnus Heunicke, siger:

Medarbejdere, der er gået forrest i coronapandemien, skal selvfølgelig behandles ordentligt, når deres indsats resulterer i en sygemelding. Jeg er glad for, at vi kunne nå til en fælles forståelse af dette. Arbejdsgivere og arbejdstagere skal i fællesskab tage hånd om problemstillingen, for det er ude på arbejdspladserne, at de gode løsninger for fastholdelse skal findes.

 Formand for Danske Regioners Løn- og Praksisudvalg, Anders Kühnau, siger:

Som arbejdsgivere vil vi gøre meget for at fastholde medarbejdere, der er blevet syge. Og sådan skal det være. Ofte finder vi gode løsninger sammen med medarbejderen, så de kan komme tilbage på deres arbejde. Det er i alles interesse.  Covid 19-senfølger er særlig, og vi vil gå til det med høj grad af fleksibilitet. Vi vil fortsætte med at gøre alt, hvad vi kan for at finde gode løsninger, så sygemeldte medarbejdere kan finde sig til rette på arbejdspladsen igen.

Steen Christiansen, næstformand i KL’s Løn- og Personaleudvalg, siger:

Coronapandemien har trukket hårde veksler på vores mange medarbejdere, ikke mindst blandt frontpersonalet i sundhedssektoren. Alle medarbejdere og dermed alle sager om senfølger er unikke og dækker ofte over en meget vanskelig og kompliceret situation. Derfor er vi glade for, at der er enighed om, at drøftelsen og håndteringen af disse sager skal ligge hos de relevante arbejdsgivere og arbejdstagere, så det er lokalt på arbejdspladserne, at de gode løsninger skal findes. I en situation med udpræget mangel på arbejdskraft – særligt inden for det her område – er det i alles interesse, at vi kan fastholde medarbejdere og finde de gode, lokale løsninger til at sikre, at borgerne får den hjælp, de har brug for.

Formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, siger:

Medarbejdere, der har stået i fronten i en omfattende sundhedskrise uden indflydelse på deres arbejdssituation, må ikke efterfølgende blive ramt på både helbred og ansættelse. Derfor arbejder vi på at kunne finde gode løsninger, hvor sygeplejersker kan fastholdes på deres arbejdspladser. Vi må strække os særligt langt for disse medarbejdere.

Formand for FOA, Mona Striib, siger:

Vi opfordrer alle arbejdspladser til at udvise fleksibilitet og give plads til gradvis tilbagevenden så vi kan fastholde kollegerne på arbejdspladserne, på tværs af alle områder.

 Formand for Yngre Læger, Helga Schultz, siger:


Jeg er glad for, at der på mødet med Sundhedsministeren og arbejdsgiverne var enighed om, at læger og andet sundhedspersonale, der har senfølger efter corona, skal mødes med udstrakt fleksibilitet på deres arbejdspladser. Corona er stadig en ny sygdom, og vi ved ikke, hvordan senfølgerne udvikler sig. Derfor er det afgørende, at alle strækker sig langt for at fastholde ansatte med senfølger i jobbet.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet