Kommuner kan fortsat indkvartere fordrevne fra Ukraine

16-03-2022

Regeringen vil gøre det muligt for kommunerne fortsat at hjælpe med indkvartering og forplejning af fordrevne fra Ukraine i en overgangsperiode, efter at særloven er trådt i kraft.

Folketingets Finansudvalg har tiltrådt et aktstykke, der forlænger kommunernes mulighed for, i en overgangsperiode efter vedtagelsen af særloven og frem til den 4. april 2022, at give indkvartering og forplejning til personer, der er fordrevet fra Ukraine.

Muligheden blev oprindeligt givet ved et aktstykke, som Finansudvalget tiltrådte den 10. marts 2022.

Aktstykket betyder også, at kommunerne under ét fortsat kan få dækket udgifter til indkvartering og forplejning op til 500 kr. pr. indkvarteret person pr. dag. Det sker over bloktilskuddet på baggrund af en samlet opgørelse for kommunerne.

Regeringen vil fortsat være i løbende dialog med KL om kommunernes håndtering af de fordrevne fra Ukraine.

Yderligere oplysninger

Presserådgiver i Indenrigs- og Boligministeriet, Michael Højgaard Bang: mihb@im.dk, 7228 2416.