Regeringen vil gøre det muligt for kommuner at indkvartere fordrevne fra Ukraine

10-03-2022

Regeringen vil gøre det muligt for kommunerne at hjælpe med indkvartering og forplejning af fordrevne fra Ukraine, indtil den forventede særlov om ophold til fordrevne fra Ukraine træder i kraft.

I forbindelse med den aktuelle situation i Ukraine har et bredt flertal af Folketingets partier indgået en aftale om, at der er brug for lovgivning for at hjælpe personer, der er fordrevet fra Ukraine. Lovgivningen skal gøre det muligt for de fordrevne at få meddelt en opholdstilladelse, så de hurtigt kan starte i skole, på en uddannelse eller i et arbejde.

Regeringen har forelagt Finansudvalget et aktstykke, der giver kommunerne mulighed for at stille kost og logi til rådighed for den persongruppe, der forventes at blive omfattet af særlovgivningen, indtil særlovgivningen forventes at træde i kraft. Aktstykket, der er tiltrådt af Finansudvalget i dag, vil også betyde, at kommunerne kan få kompensation for udgifter på op til 500 kr. pr. indkvarteret person pr. dag.

Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek udtaler:

”Vi har løbende været i dialog med KL om håndteringen af personer, der er fordrevet fra Ukraine. Og vi sætter stor pris på kommunernes hjælp med at løfte denne opgave. Derfor er jeg glad for, at kommunerne nu får mulighed for at hjælpe de fordrevne med tag over hovedet og forplejning, indtil vi har lovgivningen på plads inden for de kommende uger,” siger Kaare Dybvad Bek.  

Regeringen vil fortsat være i løbende dialog med KL om kommunernes håndtering af de fordrevne fra Ukraine.

Yderligere oplysninger

Presserådgiver i Indenrigs- og Boligministeriet, Michael Højgaard Bang: mihb@im.dk, 7228 2416.