Evaluering af det sundhedsfaglige tilsyn er nu afsluttet

04-10-2022

En større evaluering af Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn konkluderer, at tilsynet har forbedret patientsikkerheden, og at der ikke er behov for lovændringer på området. Der peges samtidig på en række tiltag, som styrelsen selv kan igangsætte for at forbedre tilsynet yderligere.

I 2016 blev der indgået en bred politisk aftale om Styrelsen for Patientsikkerheds risikobaserede tilsyn, hvor det samtidig blev besluttet at iværksætte en evaluering af tilsynet.

Den samlede evaluering ligger nu klar.

Overordnet set vurderes regelsættet for styrelsens tilsyn at være tilstrækkeligt, og at det opfylder formålet bag lovændringen i 2016 om at gribe hurtigere ind til gavn for patientsikkerheden. Der vurderes derfor ikke at være behov for lovændringer på området.

Samtidig peges der på en række opmærksomhedspunkter, som Styrelsen for Patientsikkerhed selv kan forbedre i deres forvaltning af tilsynet. Det gælder bl.a. indenfor områderne kommunikation, gennemsigtighed og læring.

Rapporten er udarbejdet af Boston Consulting Group/Muusmann på vegne af ministeriet efter tæt inddragelse af sundhedsvæsenets interessenter, herunder driftsherrer og fag- og patientorganisationer.

Evalueringen deles med Styrelsen for Patientsikkerhed, der allerede har iværksat indsatser for at imødekomme eksempelvis behovet for styrket kommunikation.

Læs hele evalueringsrapporten her 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet