Nye anbefalinger skal styrke kapaciteten af anæstesi- og intensivsygeplejersker

03-10-2022

Der er et stort pres på sundhedsvæsenet, som har svært ved at skaffe nok anæstesi- og intensivsygeplejersker, der er afgørende for behandlingen af patienter døgnet rundt. En arbejdsgruppe kommer nu med anbefalinger til, hvordan kapaciteten af anæstesi- og intensivsygeplejersker kan understøttes på kort sigt.

Regionerne oplever store udfordringer med at rekruttere anæstesi- og intensivsygeplejersker, og der er ubesatte stillinger i alle dele af landet.

Nu har en arbejdsgruppe under Sundhedsministeriet fremlagt en række anbefalinger til, hvordan kapaciteten på området på kort sigt kan understøttes.

Anbefalingerne omfatter blandt andet praksisnære eksempler på, hvordan sygeplejersker under specialuddannelse tidligere kan bidrage til opgaveløsningen ude på hospitalerne. Arbejdsgruppen fremlægger også et pilotprojekt, som vil igangsættes i Region Hovedstaden. Pilotprojekt skal undersøge, om større brug af praksisnære læringsmetoder på anæstesiuddannelsen kan optimere læringsudbyttet, så kursisterne tidligere i deres uddannelse opnår tryghed i arbejdet og derved i højere grad kan bidrage til opgaveløsningen.

Sundhedsminister Magnus Heunicke siger:

 ”Det har min fulde opmærksomhed at få bugt med behandlingsefterslæbet. Vores dygtige specialiserede sygeplejersker er under pres på grund af det store tryk på hospitalerne og manglende kollegaer. Derfor arbejder både vi og regionerne benhårdt for, at de specialiserede sygeplejersker får bedre tid til kerneopgaven. Et skridt på vejen er at få klarlagt mulighederne for eksempelvis, at anæstesi- og intensivsygeplejersker under specialuddannelsen kan indgå endnu mere i opgaveløsningen. Det skal naturligvis ses i sammenhæng med de andre initiativer, regeringen har taget. På den lange bane fortsætter arbejdet i Kommissionen for robusthed.”

 Det videre arbejde med afrapporteringen vil blive drøftet med Dansk Sygeplejeråd, Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DSAIM), Det faglige selskab for anæstesi- intensiv og opvågningssygeplejersker (FASAIO) og specialuddannelsesrådene for specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje og intensiv sygepleje.

I regionerne arbejder man også på højtryk for at løse de aktuelle udfordringer med at sikre de nødvendige kompetencer inden for anæstesi- og intensivområdet. Det er blandt andet lykkedes at øge antallet af kursister i anæstesiologisk sygepleje med 14 % fra 2019 til 2022. Det vil sige fra 112 kursister i 2019 til 128 kursister i 2022. Regionerne planlægger at øge uddannelseskapaciteten yderligere til 138 kursister i anæstesiologisk sygepleje i 2023. Samtidig er rekrutteringsindsatsen til specialuddannelsen i intensiv sygepleje styrket. Desuden arbejder regionerne med at flytte opgaver til andre faggrupper og bl.a. rekruttere yngre læger med anæstesierfaring.

Rekrutteringsudfordringerne skal ses i sammenhæng med, at der været en stigning i det samlede antal sygeplejersker med 1.666 årsværk på tværs af alle sundhedsrelaterede brancher, ligesom antallet af både anæstesi- og intensivsygeplejersker er vokset med hhv. 66 og 112 årsværk fra 4. kvartal 2019 til 2. kvartal 2022.

Om arbejdsgruppen og afrapporteringen

Arbejdsgruppens afrapportering består af fem notater:

  1. Resumé
  2. Veje til øget kapaciteten af anæstesi- og intensivsygeplejersker på kort sigt
  3. Pilotprojekt med udvidet brug af praksisnære læringsmetoder på specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje
  4. Regionernes igangsatte indsatser for at sikre tilstrækkeligt sygeplejersker på anæstesi- og intensivområderne
  5. Status på udfordringerne med mangel på anæstesi- og intensivsygeplejerske

Foruden Sundhedsministeriet har arbejdsgruppen bestået af Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen, Region Hovedstaden og Styrelsen for Patientsikkerhed.

Arbejdet har været afgrænset til at undersøge, hvilke muligheder der er inden for eksisterende regler. På længere sigt skal Kommissionen for robusthed i sundhedsvæsenet komme med anbefalinger til at håndtere de grundlæggende udfordringer i sundhedsvæsenet, så der sikres robusthed i opgaveløsningen og adgang til uddannet og kompetent personale i hele landet.

Kommissionen skal bl.a. komme med anbefalinger til rekruttering og fastholdelse i sundhedsvæsenet, herunder til uddannelserne, samt et arbejdsmiljø, der sikrer, at medarbejderne fastholdes i sundhedsvæsenet. Kommissionens arbejde vil have fokus på et bredt spænd af personalegrupper, herunder sygeplejersker og specialiserede sygeplejersker.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet