19 kommuner får mulighed for at ændre på skatten i 2023

19-09-2022

Indenrigs- og boligministeren har nu fordelt de sidste rammer til skattestigninger eller skattenedsættelse med tilskud for 150,0 mio. kr.

Med aftalen om kommunernes økonomi for 2023 blev der afsat en ramme til nedsættelser af indkomstskatten og dækningsafgiften på op til 150 mio. kr. samt en tilsvarende ramme til forhøjelser af indkomstskatten i 2023 uden risiko for individuel sanktion. Formålet er at understøtte skattefleksibilitet i kommunerne inden for en samlet uændret kommunal skat.

Fem kommuner har ønsket skattenedsættelse med tilskud for samlet 179,2 mio. kr. De fem kommuner får mulighed for at sætte skatten ned med i alt 150,0 mio. kr. Tilsvarende er rammen til forhøjelser på 150,0 mio. kr. fordelt til 14 kommuner, som har søgt om skatteforhøjelser for samlet 721,5 mio. kr.

Rammerne kommer oven i de rammer til forhøjelser og nedsættelser, som har relation til udligningsreformen og allerede er fordelt. Det er nu op til kommunerne, om de udnytter de fordelte rammer. Landets kommuner skal koordinere, at skatten samlet set ikke bliver højere i kommunerne i 2023 end i 2022.

Budgetter og skattefastsættelse for 2023 skal vedtages af kommunalbestyrelserne senest d. 15. oktober 2022.

Bilag 1: Fordelt ramme til skattestigning og ramme til skattenedsættelse med tilskud med baggrund i økonomiaftalen

Fakta: Skatteudskrivningen for 2023

Kommunerne skal holde den samlede kommunale skat i ro for at undgå sanktioner i form af både en kollektiv og en individuel sanktion. Hvis kommunerne i 2023 under ét sætter skatten op, dog undtaget skatteændringer pba. tab i udligningsreformen, følger det af lovgivningen, at bloktilskuddet vil blive reguleret svarende til overskridelsen.

Ramme til forhøjelse af indkomstskatten på baggrund af tab i udligningsreformen blev udmeldt d. 22. august 2022, og rammen til nedsættelse af indkomstskatten vedr. udligningsreformen blev udmeldt d. 25. august 2022.

Regeringens aftale med KL om kommunernes økonomi for 2023 åbnede for, at nogle kommuner kan hæve indkomstskatten med samlet op til 150 millioner kroner uden risiko for individuelle sanktioner.

For at understøtte fleksibilitet i skatteudskrivningen i kommunerne er der aftalt en tilsvarende ramme til nedsættelser af indkomstskatten og dækningsafgiften af erhvervsejendomme med tilskud på op til 150 mio. kr. Det vil dække en del af de tabte skatteindtægter de næste fire år. Tilskuddene på op til 75 pct. det første år bliver opgjort efter budgetlægningen.

Rammen til dispensation til forhøjelser uden risiko for individuel sanktion kan ikke overstige rammen til nedsættelser og omvendt.

Yderligere oplysninger

Presserådgiver Cecilie Rex Selmer, crs@im.dk; tlf. 72 28 24 17

Kontorchef Dorte Lemmich Madsen, dle@im.dk; tlf. 23 43 98 61