2 mio. kr. til styrkelse af digitale kompetencer i sundhedsvæsenet

16-09-2022

Sygeplejerskeuddannelsen på UC Syd, Kræftens Bekæmpelse og Københavns Professionshøjskole er blandt modtagerne af tilsagn om midler fra den nye ”Pulje til digitale kompetencer i sundhedsvæsenet”.

På baggrund af aftalen om Strategi for life science i maj 2021 mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet, blev ”Puljen til digitale kompetencer i sundhedsvæsenet” i maj 2022 åbnet for ansøgninger.

Puljen på 2 mio. kr. understøtter projekter, der styrker digitale kompetencer hos patienter og sundhedspersoner, som er en forudsætning for at fremme anvendelse af nye teknologier i sundhedsvæsenet.

Seks projektansøgninger har nu modtaget tilsagn om midler på i alt 2 mio. kr. De seks projektansøgere er Københavns Professionshøjskole, Klinisk Institut ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet, Kræftens Bekæmpelse, Sygeplejerskeuddannelsen på UC Syd, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole samt Det Nære Sundhedsvæsen -eHospitalet i Region Sjælland.

Projekterne omfatter
  1. Teknologiforståelse og dokumentationspraksis i det borgernære dataarbejde i sundhedssektoren (Københavns Professionshøjskole)
  2. Undervisning i Point-of-care-ultralydstests på medicinuddannelsen (Aalborg Universitet)
  3. VR-integration i sygeplejerskeuddannelsen (UC Syd)
  4. Udvikling af patientrettede kurser til Sundhed.dk (Kræftens Bekæmpelse)
  5. Telemedicin i projekt Sund Digital Resiliens (UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole)
  6. Udvikling af læringsplatform til styrkelse af kommende (sygeplejestuderende) og nuværende sundhedsprofessionelles digitale kompetencer til anvendelse af telemedicin. Fase 1 Videokonsultation (Det Nære Sundhedsvæsen -eHospitalet i Region Sjælland)

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet