Antallet af operationer er tilbage på normalt niveau

02-09-2022

Aktivitetsniveauet i sundhedsvæsenet er stort set tilbage på niveau med 2019. Det viser en ny opgørelse, der for første gang tager højde for efterregistreringer af operationer og giver et mere komplet billede af aktiviteten. 

Regeringen indgik d. 11. februar 2022 aftale med Danske Regioner om nedbringelse af behandlingsefterslæbet og normalisering af ventetider med udgangen af 2022 - dog med nogle områder, som først vil kunne være normaliseret i 2023.
Nye tal fra Landspatientregistret viser, at antallet af operationer siden foråret samlet set har været stabilt og på niveau med før covid-19.

Sundhedsminister Magnus Heunicke siger:

Ventetiderne skal ned, og behandlingsefterslæbet og normaliseringen af ventetider har fortsat vores fulde opmærksomhed, så alle kan vide sig sikre på at få den nødvendige behandling til tiden. Regeringen lovede derfor i aftalen at sikre den nødvendige finansiering til at nå i mål, og det gælder selvfølgelig stadig.

Opgørelsen inkluderer for første gang et skøn for kommende efterregistreringer af operationer, hvilket giver et mere komplet indblik i aktivitetstallene end de, der hidtidigt har været tilgængelige. Opgørelsen er en status på aktiviteten på offentlige og private sygehuse.

Det samme billede tegner sig for flere af hovedområderne inden for planlagte operationer, hvor der på flere områder er en aktivitet, der overstiger niveauet for perioden før COVID-19 i de seneste tal. Det gælder fx operationer af perifere kar og lymfesystem, øjenoperationer og operationer på nervesystemet.

Sundhedsminister Magnus Heunicke siger:

Den seneste status viser, at vores aftale med regionerne virker efter hensigten, og at den private kapacitet inddrages til at sikre den hurtigst mulige behandling. Jeg vil gerne kvittere for den store indsats, der bliver leveret fra medarbejdere og ledere i regionerne og i det private for at nå ambitionerne i aftalen.

Enkelte hovedområder er fortsat på et lidt lavere niveau sammenlignet med 2019. Det gælder fx operationer på åndedrætsorganer og fordøjelsesorganer.

Sundhedsministeriet følger fortsat situationen tæt og er i løbende dialog med regionerne om status - bl.a. i den nedsatte taskforce mellem Sundhedsministeriet, Danske Regioner, Finansministeriet og Sundhedsstyrelsen, der mødes månedligt og ved kvartalsvise møder mellem sundhedsministeren, alle regionsformænd og Danske Regioner.

Læs notatet her.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet