100 mio. kroner skal styrke forskning i psykiatrien

24-04-2023

Nu bliver det muligt at ansøge om at få del i en pulje på 100 mio. kr., som skal gå til forskning i forebyggelse og behandling på psykiatriområdet.

De nye forskningsmidler til psykiatriområdet er en del af den politiske aftale om en 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed fra september 2022, hvor et bredt flertal af Folketingets partier blev enige om at prioritere midler i forskningsreserven for 2023.

Initiativet skal bidrage til at sikre bedre rammer for forskning i forebyggelse og behandling af psykiske lidelser og dermed være med til, at mennesker med psykiske lidelser modtager indsatser af høj faglig kvalitet.

Samtidig skal mere forskning styrke de faglige miljøer og muligheden for at rekruttere og fastholde medarbejdere på tværs af det samlede psykiatriområde.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde siger:

Rigtig mange mennesker rammes på et tidspunkt i livet af en psykisk lidelse, og det er vigtigt, at de kan få den hjælp, de har brug for. Derfor er det også afgørende, at vi løbende bliver klogere på, hvordan vi kan løfte kvaliteten i behandlingen og får mere viden om, hvordan vi kan forebygge psykisk sygdom. Og de 100 millioner kr., som man nu kan søge om at få andel i, skal netop bruges til at styrke forskningen på psykiatriområdet.

Det er Danmarks Frie Forskningsfond, der står for at udmønte de 100 mio. kr.

Hvis du er interesseret i at søge om forskningsmidler på psykiatriområdet, kan du læse mere her: Bedre rammer for psykiatrien.

Midlerne kan gå til forskning inden for bl.a. forebyggelse, årsagsforhold, tidlig indsats, behandling, kvalitet, sammenhæng og bruger- og pårørendeinddragelse, mistrivsel, ensomhed mv.

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk