20 kommuner får del i særtilskud for 734 mio. kr.

30-08-2023

20 kommuner har nu fået tildelt særtilskud fra puljen på i alt 734 mio. kr. for 2024. Særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner er i år ekstraordinært forhøjet med 350 mio. kr.

Kommunerne har haft mulighed for at søge om et ekstra økonomisk tilskud til budgettet for 2024. 20 kommuner får nu svar om, at de har fået del i særtilskudspuljen for 2024, og for flere af kommunerne er der tale om ekstra høje tilskud.

Puljen er denne gang ekstraordinært forhøjet med 350 mio. kr., så puljen for 2024 i alt udgør 734 mio. kr. Forhøjelsen blev aftalt med KL i forårets aftale om kommunernes økonomi for 2024 og har fokus på de mest vanskeligt stillede kommuner.

En del af puljen er i forvejen fordelt til fire kommuner i et udviklingspartnerskab, og disse kommuner har også haft mulighed for at søge om del i de ekstra penge i puljen.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde siger:

Jeg anerkender, at nogle kommuner står over for ekstraordinært store udfordringer for at få næste års budget til at hænge sammen. Og med forhøjelsen af særtilskudspuljen i år, er det samtidig muligt at tildele de mest udsatte kommuner et tilskud, der kan mærkes. 

17 kommuner har samtidig fået meddelt låneadgang på samlet 200 mio. kr. fra den ordinære lånpulje, som er målrettet til kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssige vanskelig situation.

Se oversigt over kommuner, der har fået særtilskud efter §16 her 

Se oversigt over kommuner, der har fået låneadgang fra den ordinære lånepulje her 

Læs mere på Indenrigs- og Sundhedsministeriet side om særtilskud her

Fakta om særtilskudspuljen § 16:

  • 37 kommuner har søgt om tilskud for 2024, hvoraf 20 tildeles tilskud for 733,5 mio. kr. Derudover er et tilskud på 936.000 kr. på forhånd tildelt Aabenraa Kommune vedr. det tyske mindretal.
  • Fire kommuner har aftaler om udviklingspartnerskaber med flerårigt særtilskud for i alt 181,9 mio. kr. Det gælder Lolland, Læsø, Langeland og Morsø.
  • De tre overordnede kriterier for fordelingen af særtilskud for 2024 er udmeldt på forhånd: Demografiske og socioøkonomiske udfordringer, aktuelle økonomiske udfordringer og vedvarende økonomiske udfordringer.

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk