Særtilskud til kommunerne i 2024

20 kommuner har nu fået tildelt særtilskud fra puljen på i alt 734 mio. kr. for 2024. Særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner er i år ekstraordinært forhøjet med 350 mio. kr.