Ny aftale: 100 millioner kroner til styrket kræftbehandling

10-08-2023

Regeringen har indgået en aftale med Danske Regioner om udmøntning af første del af regeringens sundhedspakke. Med aftalen udmøntes 100 mio. kr. i 2023 til styrkelse af kapaciteten på kræftområdet, en ny patientrådgivning og en ny tværgående specialenhed.

Sundhedspakken blev præsenteret af regeringen den 23. maj med en samlet varig ramme på 5 mia. kr. årligt frem mod år 2030. Herunder afsatte regeringen en ekstraordinær økonomisk ramme på 100 mio. kr. i 2023, 300 mio. kr. i 2024 og en årlig ramme på 600 mio. kr. varigt fra 2025 til en ekstraordinær indsats på kræftområdet.

Første udmøntningsaftale om ekstraordinære midler til kræftområdet i 2023 mellem regeringen og Danske Regioner er nu på plads. 

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde siger:

Historier om svigt og problemer på kræftområdet har skadet patienternes og de pårørendes tillid til kræftbehandlingen. Det kunne vi som regering ikke sidde overhøring, og derfor igangsatte vi en genopretningsplan på kræftområdet og satte ekstra penge af til at styrke kræftbehandlingen på både kort og lang sigt. De første 100 millioner kroner bliver nu udmøntet, og de skal bl.a. styrke behandlingskapaciteten på kræftområdet og bruges til en ny rådgivningsfunktion for patienter med kræft og andre livstruende sygdomme og en ny specialenhed, der på tværs af landet skal holde øje med og håndtere eventuelle udfordringer med kapaciteten på kræftområdet. Problemerne på kræftområdet er ikke løst, men det her er et skridt i den rigtige retning.”

 Formand for Danske Regioner Anders Kühnau siger:

Vi er glade for, at der er kommet ekstra penge til kræftområdet, og at den første del af pengene nu er blevet udmøntet. Kræftområdet er presset, blandt andet fordi flere danskere udredes og behandles for kræft, samtidig med at kræftbehandlingen bliver stadig mere avanceret og individualiseret. Derfor er der behov for at øge kapaciteten. Aftalen er et vigtigt skridt i den rigtige retning, og vi er i fuld gang med arbejdet. Samtidig arbejder vi over en bred kam med at intensivere samarbejdet om at bruge kapaciteten på tværs af regionerne bedst muligt. Vi ser frem til forhandlingerne i efteråret om udmøntningen af næste del af de ekstra penge til kræftområdet, så vi også kan få disse prioriteringer ind i budgetterne for 2024.”

 

Aftalen kan ses her: Aftale mellem regeringen og Danske Regioner om udmøntning af midler i 2023 til en akut og ekstraordinær indsats på kræftområdet   

Fakta om Sundhedspakken
Regionernes økonomi bliver som følge af sundhedspakken løftet med 97 mio. kr. i 2023, som overføres til regionerne via bloktilskuddet. Den konkrete udmøntningsaftale, som Regeringen og Danske Regioner blev enige om den 3. juli betyder, at de 97 mio. kr. udmøntes indenfor følgende rammer:

  • Styrket samarbejde og finansiering af kapacitet, herunder behandling i udlandet
    Regionerne vil anvende midlerne i 2023 på tiltag, der kan styrke kapaciteten på kræftområdet. Regionerne kan blandt andet udmønte midlerne til ekstra operationer i weekender, nye former for kapacitetssamarbejder, øget brug af privat kapacitet, finansiering af eventuelt løft i omfanget af henvisninger af patienter til udlandet.

  • Ny patientrådgivning for patienter med livstruende sygdomme
    Regionerne vil udarbejde et oplæg til model for, hvordan den eksisterende rådgivning kan sammentænkes og udbygges med en ny patientrådgivning for livstruende sygdomme. Oplægget til model skal udarbejdes i dialog med Danske Patienter, Lægeforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Sundhedsstyrelsen og Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

  • Specialenhed for behandling af livstruende sygdomme
    Der etableres en tværregional specialenhed med fokus på behandlingen af livstruende sygdomme omfattet af de maksimale ventetider. Regionerne vil udarbejde et oplæg til model, som kan sammentænkes med og udbygge regionernes operationelle kræftsamarbejde, som regionerne selv har etableret som et tiltag i forbindelse med den faglige gennemgang af kræftområdet.

Danske Regioner vil primo 2024 udarbejde en skriftlig status med fokus på, hvordan midlerne i 2023 har bidraget til at styrke behandlingskapaciteten på kræftområdet.

 

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk