To kommuner kan få tilskud til en lavere indkomstskat i 2024

31-08-2023

Som led i udligningsreformen blev der givet mulighed for tilskud til skattenedsættelse, hvilket to kommuner er blevet tildelt for 2024.

I forlængelse af udligningsreformen er der givet mulighed for, at kommuner kan søge om tilskud til at sætte indkomstskatten ned. To kommuner har søgt om tilskud til at sætte skatten ned for i alt 173,5 mio. kr. i 2024, hvilket er over den afsatte ramme for skattenedsættelse med tilskud på 110,7 mio. kr. efter ordningen.

Indenrigs- og Sundhedsminister Sophie Løhde siger:

Nu er de afsatte rammer til skatteforhøjelser og skattenedsættelser med tilskud fordelt, og det er nu op til kommunerne at fastlægge budgetterne for 2024. Jeg lægger stor vægt på, at vi ikke får en samlet skattestigning i kommunerne.  Det er vigtigt for mig, at kommunerne overholder den samlede, aftalte ramme for skattefastsættelsen i 2024.

Ved fordelingen af rammen er der lagt vægt på, at tilskuddene prioriteres til, at skatten sættes ned i kommuner med høj udskrivningsprocent.

Tabel for den tildelte ramme til skattenedsættelse med tilskud 2024 i relation til udligningsreformen:

  Beløb (mio. kr.)
København  80,1
Hillerød  30,6
I alt  110,7

 

Fakta

  • Med udligningsreformen er det indført, at kommuner med tab i udligningsreformen kan sætte indkomstskatten op. Samtidig er der indført en midlertidig tilskudsordning, der skal understøtte nedsættelser af den kommunale indkomstskat.
  • Det midlertidige tilskud udgør i denne ordning 90 pct. af provenutabet ved en skattenedsættelse i 2024 inden for den tildelte ramme og udfases over perioden 2024-2028.
  • Den maksimale ramme for skattenedsættelser med tilskud efter ordningen udgør 110,7 mio. kr. og er baseret på ansøgte skatteforhøjelser vedrørende tab i udligningsreformen.

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk