Analyse fra Sundhedsstrukturkommissionen om sundhedsvæsenets udfordringer

07-12-2023

Sundhedsstrukturkommissionen har i forbindelse med kommissionens sundhedstopmøde den 8. december 2023 udarbejdet en analyse af sundhedsvæsenets udfordringer.

Sundhedsvæsenet og i særdeleshed sygehusene har gennemgået en positiv udvikling i de seneste 20 år, men det ikke er rustet til at håndtere den ændrede demografi, som indebærer flere ældre og multisyge patienter og samtidig begrænser arbejdskraften. Analysen sætter fokus på problemerne med, at der i dag er et uklart ansvar for det samlede patientforløb, at der mangler sammenhæng i de patientforløb, som går på tværs af sygehus, kommune og almen praksis, og at der er stor geografisk ulighed i fordeling af sundhedstilbud.

Sundhedsstrukturkommissionen formand Jesper Fisker siger:

Vi kan være stolte af vores sundhedsvæsen, men det er et skrøbeligt sted. Analysen viser, at der er store udfordringer med fragmenterede patientforløb og ulighed. Disse udfordringer vil vokse sig større i fremtiden, hvis ikke vi ændrer kurs og gør tingene markant anderledes. Vi kan ikke rekruttere os ud af problemerne, og vi kan ikke blive ved med at kræve af patienterne, at de selv er ansvarlig for at skabe sammenhæng i deres forløb. Skrøbelige og ældre patienter kan få bedre hjælp i det nære sundhedsvæsen, hvor de kan blive længst tid i eget hjem. Det er helt afgørende, at vi udvikler vores nære sundhedsvæsen, så det er rustet til fremtiden.

Analysen sætter fokus på behovet for at styrke indsatsen i det nære sundhedsvæsen i kommune og almen praksis. I 2045 kan vi bl.a. forvente 40 pct. flere patienter med kontakt til alle dele af sundhedsvæsenet. Ifølge Sundhedsstyrelsen vil en stor andel af disse patienter have gavn af et helhedsorienteret tilbud forankret i det nære sundhedsvæsen, frem for at ansvaret for deres forløb er spredt ud på flere aktører. Samtidig viser analysen, at der i løbet af de sidste 20 år er ansat 68% flere læger på sygehusene, men kun 21 % flere i almen praksis. I Danmark går en markant større andel af sundhedsudgifterne til sygehusvæsenet sammenholdt med andre lande. Udviklingen i det nære sundhedsvæsen er altså ikke fulgt med befolkningsudviklingen.

Desuden sætter analysen fokus på geografisk ulighed i sundhed. Behovet for sundhedsydelser varierer på tværs af landet, og flere steder følger udbuddet af sundhedstilbud ikke med. Særligt i Region Sjælland og Nordjylland er der store udfordringer med lægedækningen.

Samlet set viser analysen, at ændringer i sygdomsbilledet kræver en ny prioritering af indsatser i det nære sundhedsvæsen. 

Analysen Sundhedsvæsenets udfordringer fremlægges på Sundhedsstrukturkommissionens topmøde den 8. december 2023 

Bilag: Metodebeskrivelse

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk