Muligheder og forudsætninger for omstilling til det primære sundhedsvæsen

07-12-2023

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et oplæg til Sundhedsstrukturkommissionens topmøde om de langsigtede og visionære muligheder for opgavevaretagelse i det primære sundhedsvæsen.

Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at det er nødvendigt med en markant omstilling af det samlede sundhedsvæsen for også i de kommende ti år at kunne tilbyde befolkningen behandling af god kvalitet.

Det skyldes, at befolkningen bliver ældre, kroniske sygdomme bliver derfor mere udbredte, og der bliver flere multisyge patienter, som i højere grad har brug for det nære end det specialiserede sundhedsvæsen. 

Oplægget sætter fokus på de mulighederne for omstilling af sundhedsvæsenet; herunder hvilke opgaver og målgrupper der kan varetages i det primære sundhedsvæsen. Derudover beskriver oplægget, de forudsætninger, der skal være opfyldt for, at opgavevaretagelsen kan finde sted i det primære sundhedsvæsen

Medlem af Sundhedsstrukturkommissionen Mogens Vestergaard siger:

Løsningerne til at skabe et mere sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen findes i høj grad i det nære sundhedsvæsen i almen praksis og kommune. Jeg er overbevist om, at nærhed, kontinuitet tilgængelighed spiller en afgørende rolle, særligt for de mest sårbare patienter. Og det er vi bedst til at levere i det nære sundhedsvæsen. Det bliver jeg bekræftet i hver dag, når jeg taler med mine patienter i min praksis i Grenå. Der er et paradoks i, at der er blevet ansat flere læger på sygehus, og samtidig har de aldrig haft så travlt, som de har nu. Vi bør i stedet styrke almen praksis og de mange dygtige medarbejdere i kommunen, så vi undgår, at vores ældre og skrøbelige patienter bliver svingdørspatienter på sygehusenes akutafdelinger, når de i stedet kunne være blevet behandlet i eget hjem.

Oplægget er udarbejdet i efteråret 2023 og er bl.a. baseret på Robusthedskommissionens anbefalinger samt på Sundhedsstyrelsens udgivelser om Faglig ramme for etablering af nærhospitaler, Sundhedsstyrelsens Foranalyse af den fremtidige opgaveløsning i almen medicinske tilbud, og Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende revision af den lægelige videreuddannelse samt kvalitetsstandarder.

Med oplægget gives et bud på, hvordan sundhedsvæsenet kan tilpasses udviklingen i befolkningssammensætning, sygdomsmønster, behandling og teknologi med henblik på at forbedre befolkningens sundhed og møde borgernes behov med god kvalitet i sundhedsydelserne.

Hent Sundhedsstyrelsens oplæg: Muligheder og forudsæntinger for omstilling til det primære sundhedsævensen 

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk