Sygeplejersker får nu mere ansvar og kan fremover varetage flere opgaver på egen hånd

12-12-2023

I dag må sygeplejersker ikke tage blodprøver og måle blodsukker uden delegation fra lægen. Men det ændrer sig fra 1. januar 2024, hvor landets sygeplejersker må varetage flere opgaver selvstændigt. Det er opgaver, som tidligere har været forbeholdt læger.

Udtagning af blodprøver, syning af visse sår og måling af blodsukker.

Det er opgaver, som mange forbinder med sygeplejersker, men som indtil nu har været forbeholdt læger på landets hospitaler og lægehuse. Og dermed opgaver, som sygeplejersker hidtil kun har måttet udføre som medhjælp.

Det skyldes, at sygeplejersker ikke tidligere har været tillagt et såkaldt forbeholdt virksomhedsområde, som læger har.

Når sygeplejersker i deres daglige arbejde udfører opgaver, der er forbeholdt lægefaglig virksomhed, som håndtering af visse receptpligtige lægemidler, blodprøver, syning af mindre sår og anlæggelse af katetre, sker det i dag på delegation fra en læge. Det er uanset sygeplejerskens erfaring og efteruddannelse.

Indenrigs- og sundhedsminister, Sophie Løhde, siger:

I dag er der en række sundhedsopgaver, som sygeplejersker ikke må udføre, før de har fået lov af en læge. Det forhindrer dem sommetider i at yde hurtig hjælp til borgere og patienter og betyder, at der bliver mindre tid til pleje og behandling, fordi de skal bruge tid på at ringe eller skrive rundt. Det er spild af ressourcer – både for sygeplejersker og læger – og derfor ændrer vi nu reglerne, så sygeplejersker fremover kan handle mere selvstændigt og ikke længere behøver at indhente tilladelse, før de eksempelvis kan tage en blodprøve eller ordinere visse typer medicin.

Forkvinde for Dansk Sygeplejeråd, Dorthe Boe Danbjørg, siger:

Sygeplejeprofessionen har udviklet sig rigtig meget over årene, og derfor er det helt naturligt, at man tilpasser og moderniserer lovgivningen. De opgaver, det drejer sig om, bliver allerede i dag udført af sygeplejersker, og der er ingen grund til, at lægen er flaskehals på områder, hvor sygeplejersker selv har den nødvendige faglighed til at tage stilling. I udlandet har man gode erfaringer med, at det giver bedre patientsikkerhed og sammenhæng i behandlingen af patienter og borgere, og derfor har vi i Dansk Sygeplejeråd set frem til regeringens lovforslag om, at danske sygeplejersker får et forbeholdt virksomhedsområde.

I dag bliver lovforslag L 53 om blandt andet sygeplejerskes forbeholdte virksomhedsområde vedtaget. Med de nye regler, som kommer til at gælde fra den. 1. januar 2024, vil sygeplejersker få et såkaldt forbeholdt virksomhedsområde, der betyder, at en sygeplejerske selvstændigt må beslutte – og udføre – en række behandlingstiltag, som har været forbeholdt læger.

Lovforslaget giver også mulighed for at opbevare medicin i fælles medicinskabe i landets kommuner, så sygeplejersker nemmere og hurtigere kan give patienter medicin til opstart af behandling i patientens eget hjem og på eksempelvis døgn- og akutpladser.

Selvom sygeplejersker i fremtiden får lov til at varetage flere opgaver, vil patientens læge fortsat skulle være patientens almindelige indgang til sundhedsvæsenet og tovholder for behandlinger. Derfor skal der også fortsat være et tæt samarbejde mellem sygeplejersker og læger.

Styrelsen for Patientsikkerhed står i spidsen for arbejdet, der skal afklare, hvilke lægemidler som sygeplejersker fremover må anvende.

Fakta:

Sygeplejerskers forbeholdte virksomhedsområde vil komme til at bestå af følgende:

  1. Udtagelse af kapillærblodprøver og veneblodprøver.
  2. Anvendelse af visse nærmere bestemte vacciner og lægemidler.
  3. Anlæggelse af kort perifert venekateter.
  4. Anlæggelse af ventrikelsonder og duodenalsonder gennem næsen.
  5. Anlæggelse af katetre igennem urinrør med henblik på tømning af urinblæren.
  6. Genanlæggelse af trakealkanyle og suprapubisk kateter umiddelbart efter, at det er faldet ud.
  7. Suturering af overfladiske hudsår uden for ansigtet.

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk