Gravide tilbydes gratis kighostevaccination

19-01-2023

Vaccination af gravide beskytter barnet mod kighoste i de første levemåneder, før de vacciner, som tilbydes barnet gennem vaccinationsprogrammet, har effekt.

På baggrund af en faglig anbefaling fra Sundhedsstyrelsen genoptages tilbuddet til gravide om gratis vaccination mod kighoste indtil den 31. marts 2023. Inden tilbuddets udløb vil Sundhedsstyrelsen udarbejde en faglig gennemgang, som skal danne grundlag for en faglig indstilling til hvorvidt tilbuddet eventuelt skal ophøre, forlænges eller gøres permanent.

Sundhedsstyrelsens vurdering vil blandt andet omfatte sygdomsbeskrivelse, erfaringer fra det midlertidige vaccinationsprogram, en opdateret systematisk litteratursøgning og en opdateret sundhedsøkonomisk analyse.

Vaccinen til gravide gives som ét stik og fås hos egen læge. Børn tilbydes vaccination mod kighoste som en del af børnevaccinationsprogrammet.

Læs mere om børnevaccinationsprogrammet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her: Børnevaccinationsprogrammet

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk