Rapport bekræfter ulighed i somatisk behandling for patienter med psykisk sygdom

19-01-2023

Ny rapport fra Behandlingsrådet bekræfter behovet for et markant løft i behandlingen af mennesker med psykisk sygdom.

I forbindelse med regionernes økonomiaftale for 2022 blev det besluttet at øge fokus på ulighed i sundhed. På den baggrund gennemfører Behandlingsrådet løbende analyser for at afdække eventuel ulighed i behandling eller tilbud for forskellige patientgrupper.

Den første ulighedsrapport er nu offentliggjort, og den viser stor ulighed i somatisk behandling for patienter med psykiske lidelser. Rapporten bekræfter, at ulighedsproblematikken på området er omfattende.

Behandlingsrådets rapport finder ulighed i både behandling og sygdomsudfald hos patienter med – versus patienter uden - psykisk lidelse. Det kan dog ikke konkluderes, at øget risiko for død er direkte afledt af en mindre optimal behandling i det somatiske sundhedsvæsen. Analysen peger derfor på et behov for at undersøge behandlingen nærmere.

Læs hele rapporten her.

Sundhedsminister Sophie Løhde siger:

Analysen fra Behandlingsrådet bekræfter desværre, at der er stor ulighed i sundhed for mennesker med psykiske lidelser. Hvis man oveni psykisk sygdom rammes af eksempelvis kræft- eller hjertesygdom, er der større sandsynlighed for, at det ikke opdages i tide eller behandles optimalt. Det er selvfølgelig slet ikke i orden. For regeringen er det helt afgørende, at vi får sidestillet psykisk og fysisk sygdom i Danmark. Netop derfor vil vi sikre et historisk stort løft af psykiatrien og afsætte yderligere 3 mia. kr. til en kommende 10-års plan for psykiatrien, så vi om 10 år har løftet området med 4 milliarder hvert år. Det kommende udspil vil også have fokus på den her vigtige problematik, da vi i regeringen er meget optaget af at bekæmpe ulighed i sundhed.

Formand for Danske Regioner Anders Kühnau siger:

Rapporten fra Behandlingsrådet viser, at vi har en stor udfordring med overdødelighed og ulighed for somatiske patienter, som også har psykiske lidelser. Det gælder uanset, at der ikke er systematiske forskelle i hverken antallet af indlæggelsesdage eller hospitalsomkostninger, når man sammenligner behandlingen af patienter med og uden psykiske lidelser. Vi har derfor et stort behov for at få mere viden om, hvorfor mennesker med psykiske lidelser ikke får det samme udbytte af somatisk behandling som andre patienter.

 
Resultaterne i rapporten fra Behandlingsrådet understreger, at problematikken med ulighed ikke er begrænset til nogle særlige psykiske lidelser. Analysen peger på, at der er behov for yderligere at undersøge årsagerne til en eventuel utilstrækkelig kvalitet i den somatiske behandling af patienter med psykiske lidelser.

 
Ulighedsrapporten er den første, som Behandlingsrådet har udarbejdet. Analysetemaet ”ulighed i somatisk behandling af patienter med psykiske lidelser” er udvalgt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner i fællesskab.

 
Parterne har besluttet, at analysen for 2023 skal udarbejdes indenfor samme tema og offentliggøres til januar næste år. De to rapporter vil supplere hinanden, men kan læses som uafhængige undersøgelser.

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk