8 ud af 10 er tilfredse med deres genoptræning

27-06-2023

En landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse blandt godt 54.000 borgere viser, at 79 procent af de adspurgte er tilfredse eller meget tilfredse med den genoptræning, de har fået tilbudt.

Der er generelt stor tilfredshed med genoptræningen rundt om i landet. Det fremgår af en ny brugertilfredshedsundersøgelse, der afdækker tilfredsheden med den kommunale genoptræning efter serviceloven og sundhedsloven (almen genoptræning).

53.688 borgere har deltaget i undersøgelsen, og 79 procent af de adspurgte svarer, at de samlet set er tilfredse eller meget tilfredse med deres genoptræning.

Undersøgelsen giver værdifuld viden om, hvordan den enkelte kommune kan arbejde med at justere, udvikle og indrette deres indsats til gavn for borgerne og dermed understøtte det lokale arbejde med kvalitetsudvikling af kommunernes genoptræning.

Indenrigs- og sundhedsminister, Sophie Løhde, siger:

Når man har været igennem et sygdomsforløb og har mistet noget af sin funktionsevne, er det helt afgørende, at man får en genoptræning af høj kvalitet, så man bedst muligt kan vende tilbage til hverdagen. Derfor er det også positivt, at langt de fleste er tilfredse med den genoptræning, de får tilbudt efter eksempelvis en sygehusindlæggelse, og det gælder uanset, om den finder sted i offentligt eller privat regi.

Fungerende formand for KL’s Sundheds- og Ældreudvalg, Sisse Marie Welling, siger:

Vi ved, hvor vigtig en god genoptræningsindsats er, for at man kommer tilbage til den hverdag og det liv man var vant til, før man havde behov for genoptræning. Derfor er det enormt vigtigt at høre, hvordan borgerne oplever vores tilbud og hvor glade, de er for dem. Jeg er derfor også glad for, at der overordnet er stor tilfredshed med den kommunale genoptræningsindsats. Det er et område, som hele tiden udvikler sig – i de her år arbejder kommunerne eksempelvis mere og mere med digitale løsninger, så vi bedre kan hjælpe borgerne med genoptræning i deres eget hjem, og når det passer ind i hverdagen.

Den landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse af genoptræning er den tredje i rækken af brugertilfredshedsundersøgelser, der gennemføres på forskellige velfærdsområder i perioden 2020-2026.

Undersøgelsen er gennemført af Danmarks Statistik og undersøger blandt andet tilfredsheden med information, selve genoptræningen, de fysiske rammer og den samlede tilfredshed.

I løbet af i år vil undersøgelsen blive fulgt op af en benchmarkinganalyse, som gennemføres af Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed. Den vil gå mere i dybden med forskelle mellem kommunerne og sammenhænge mellem tilfredshed og andre variable.

Læs landsrapporten og kommunerapporterne her

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk