Ny dimensioneringsplan sikrer uddannelse af flere speciallæger

15-06-2023

Antallet af hoveduddannelsesforløb på speciallægeuddannelsen bliver øget med 100 over de næste to år.

Sundhedsstyrelsen har i dag offentliggjort dimensioneringsplan for, hvor mange speciallæger der kan uddannes i 2024-2025. Antallet af hoveduddannelsesforløb for speciallæger bliver øget med 100 over de kommende to år på tværs af hele landet.

Øgningen fordeles over 13 specialer med rekrutteringsudfordringer og skal understøtte rekruttering af læger i hele landet.

Løftet bliver målrettet specialer som fx psykiatri, børne- og ungdomspsykiatri, akutmedicin og radiologi. Derudover løftes dimensioneringen på anæstesiologi, gynækologi og obstetrik, geriatri, lungesygdomme, klinisk genetik, neurologi, ortopædisk kirurgi, patologisk anatomi og cytologi samt urologi.

 Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde siger:

Vi mangler læger inden for en række specialer, og derfor skruer vi med den nye dimensioneringsplan op for antallet af hoveduddannelsesforløb. Det gælder bl.a. inden for psykiatrien og akutmedicin, hvor vi i de kommende år vil uddanne flere speciallæger. Den nye plan skal dermed gerne bidrage til, at vi får bragt bedre balance mellem patienternes behandlingsbehov og antallet af læger rundt om i landet.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet dimensioneringsplanen bl.a. på baggrund af lægeprognosen 2021-2045 og høringssvar fra relevante aktører, ligesom den er baseret på rammerne i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner. Planen er drøftet i regi af Nationalt Råd for Lægers Videreuddannelse.

 > Link til Sundhedsstyrelsens pressemeddelelse om dimensioneringsplanen.

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk