Ny lovgivning baner vejen for en national kvalitetsplan og bedre lægedækning

02-06-2023

Folketinget har i dag enstemmigt vedtaget et lovforslag, der bl.a. gør det muligt at stille forpligtende krav til kommunale sundhedsindsatser og styrke incitamenterne for, at praktiserende læger kan etablere sig i områder, hvor der mangler læger.

Et lovforslag om kvalitetsplan og initiativer til bedre lægedækning, som blev fremsat af regeringen i marts 2023, er i dag blevet vedtaget i Folketingssalen.

Den nye lovgivning er et skridt på vejen mod at styrke og udvikle det nære sundhedsvæsen.

Det sker bl.a. ved at skabe lovhjemmel for, at der kan stilles forpligtende krav til kommunale sundhedstilbud i en national kvalitetsplan, og ved at smidiggøre reglerne om etablering og drift af regionsklinikker. Derudover giver lovændringen mulighed for at give et særligt økonomisk vederlag til læger i områder, hvor der er lægemangel.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde siger:

”På tværs af landet er der i dag for store forskelle på de kommunale sundhedstilbud, og det er fortsat svært at tiltrække praktiserende læger til visse dele af Danmark. Det skal vi gerne have ændret på, og med lovændringen får regionerne bedre muligheder for at drive regionsklinikker, samtidig med at vi giver læger et økonomisk incitament til at slå sig ned i områder med lægemangel. Vi baner også vejen for en kvalitetsplan med konkrete krav og anbefalinger til de kommunale sundhedsindsatser, f.eks. til de kommunale akutfunktioner og patientrettede forebyggelsestilbud. Det vil styrke det nære sundhedsvæsen.”

Med den nye lovgivning bliver der også mulighed for at fastsætte kriterier for fordelingen af uddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen. Derudover skabes der bedre mulighed for tværkommunalt samarbejde om visitation til kommunal sygepleje og akutfunktioner.

Loven udmønter dele af den brede politiske sundhedsaftale, som blev indgået med størstedelen af Folketingets partier den 20. maj 2022.

> Læs mere om den nye lovgivning her.

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk