Ny national specialuddannelse i akutsygepleje på vej

08-06-2023

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde har nu godkendt, at der skal etableres en ny specialuddannelse for sygeplejersker i akutsygepleje. Den nye uddannelse skal være med til at sikre, at sygeplejersker, der fx arbejder på sygehusenes akutafdelinger, får styrket deres faglige kompetencer.

Der er brug for en ny national specialuddannelse for sygeplejersker i akutsygepleje.

Sådan har det lydt fra blandt andre Dansk Sygeplejeråd og Danske Regioner, der har efterspurgt specialuddannelsen.

På den baggrund har indenrigs- og sundhedsministeren godkendt, at der med afsæt i et oplæg fra Sundhedsstyrelsen skal etableres en specialuddannelse for sygeplejersker i akutsygepleje.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde siger:

Det stiller store krav til sundhedspersonalet at være på en akutmodtagelse eller en akutafdeling, for det er her, at mange patienter kommer ind med akutte skader og komplekse sygdomssymptomer. Derfor er det vigtigt, at sygeplejerskerne har de rette faglige kompetencer, og vi etablerer nu en ny national uddannelse i akutsygepleje. Og en sidegevinst ved den nye specialuddannelse kan være, at den gør det mere attraktivt for sygeplejersker at arbejde på sygehusenes akutmodtagelser eller akutafdelinger.”

 Formand for Danske Sygeplejeråd Grete Christensen siger:

Vi har sammen med akutsygeplejerskerne og Fagligt Selskab for Akutsygepleje, efterlyst en specialuddannelse på akutområdet længe. Det er godt, at vi nu får dækket det behov. Det vil løfte og ensarte kvaliteten på et stadig mere komplekst område, hvor sygeplejerskerne spiller en hel central rolle. Samtidig ved vi, at det giver stor faglig mening og gør det mere attraktivt for sygeplejerskerne at arbejde på akutområdet.”

Formand for Danske Regioner Anders Kühnau siger:

 Presset på akutområdet og personalet er stort, og vi håber, at en national specialuddannelse indenfor akutsygepleje kan medvirke til at anerkende, udvikle og styrke rekrutteringen til et vigtigt speciale. Regionerne oprettede for cirka ti år siden de første videreuddannelser indenfor akutområdet. Området er i en rivende udvikling, og efter flere års arbejde er det glædeligt, at uddannelsen nu bliver national og anerkendt på linje med andre specialuddannelser for sygeplejersker. På den måde imødekommer vi et behov både blandt patienterne og sygeplejerskerne, der får bedre udviklings- og karrieremuligheder."

Oplægget til udformningen af den nye nationale specialuddannelse er udarbejdet af en arbejdsgruppe ledet af Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen, regionerne og andre relevante aktører går nu i gang med implementeringen

Læs mere her: https://sst.dk/da/Udgivelser/2022/Akutsygepleje

 

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk