Nyt udviklingspartnerskab sender 100 millioner kroner til Morsø

08-06-2023

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde har indgået et udviklingspartnerskab med Morsø Kommune, som skal styrke kommunens økonomi og udviklingspotentiale.

For at understøtte økonomisk udvikling i særligt vanskeligt stillede kommuner indgår Indenrigs- og Sundhedsministeriet udviklingspartnerskaber med udvalgte kommuner over flere år med fokus på langsigtede investeringer i tiltag til at forbedre kommunens økonomiske situation.

Indenrigs- og sundhedsministeren og borgmesteren i Morsø Kommune har i dag indgået en aftale om et nyt udviklingspartnerskab. Som en del af partnerskabet medfølger et særtilskud til kommunen på 20 mio. kr. årligt over de næste fire år fra 2023 til 2026. Dette udgør et fast grundbeløb. Morsø Kommune kan dertil søge om at få del i eventuelle forhøjelser af puljen.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde siger:

Vi skal have et Danmark i bedre balance, og det er vigtigt, at vi fællesskab tager ansvar for at understøtte udviklingen i de kommuner, som har sværest ved at få enderne til at mødes. Derfor glæder det mig, at vi nu indgår et udviklingspartnerskab med Morsø Kommune. Med aftalen vil der være fokus på Morsøs særlige styrkepositioner inden for erhverv og turisme og på, at kommunen kan blive endnu mere attraktiv for nye tilflyttere.

Borgmester i Morsø kommune Hans Ejner Bertelsen (V) siger:

Vi er glade for udviklingspartnerskabet med Indenrigs- og Sundhedsministeriet, som blandt andet betyder, at vi kender minimumsbeløbet på vores særtilskud de næste fire år. Samtidig ser vi frem til at fortsætte den gode dialog med ministeriet, så vi sammen kan sikre, at der også fortsat er udvikling i vores del af landet.

Udover partnerskabet med Morsø kommune har ministeriet udviklingspartnerskaber med Læsø, Lolland og Langeland kommuner for 2022-2025.

 

Læs aftalen om partnerskabet her

Læs mere om særtilskud her

Udviklingspartnerskabet er indgået med udgangspunkt i udligningslovens § 16, hvor indenrigs- og sundhedsministeren årligt fordeler en tilskudspulje til særlig vanskeligt stillede kommuner.

Med aftalen om kommunernes økonomi for 2024 er kommunernes særtilskudspulje blevet forhøjet med 350 mio. kr. i 2024, så den samlede pulje her udgør i alt godt 734 mio. kr. Morsø Kommune kan på lige fod med landets øvrige kommuner søge om at få del i den forhøjede del af særtilskudspuljen for 2024, når denne udmøntes efter sommerferien i 2023.

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk