Tidsbegrænsning på nedfrysning af kvinders æg ophæves

31-05-2023

Regeringen og samtlige partier i Folketinget er enige om at ophæve den 5-årige tidsbegrænsning på nedfrysning af æg, der er udtaget uden en sundhedsfaglig begrundelse.

Den nuværende 5-årige tidsbegrænsning på nedfrysning af menneskelige æg udtaget uden såkaldt medicinsk indikation – dvs. uden at kvinden er syg eller med henblik på fertilitetsbehandling – bliver fjernet.

Det ligger fast, efter at regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne), Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Konservative, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Alternativet og Nye Borgerlige har indgået en politisk aftale på området.

Ifølge den gældende lovgivning skal nedfrosne æg destrueres efter 5 år, men det bliver nu ændret, så æggene kan opbevares, indtil kvinden er fyldt 46 år, der er aldersgrænsen for, hvornår man kan få fertilitetsbehandling i Danmark.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde siger:

”Med ophævelsen af tidsbegrænsningen får flere kvinder bedre mulighed for at bestemme over egen krop og eget liv. Hidtil har det udelukkende været kvinder, der har fået udtaget æg, fordi de enten er syge eller har brug for fertilitetsbehandling, som har kunnet gemme deres æg i mere end fem år. Men nu får alle mulighed for at opbevare deres æg i længere tid med henblik på at få hjælp til at få børn på et senere tidspunkt.”

En ophævelse af den 5-årige tidsbegrænsning på nedfrysning af æg udtaget uden medicinsk indikation forudsætter en ændring af lov om assisteret reproduktion.

Det forventes, at de nye regler på området kan træde i kraft 1. januar 2024.

Læs hele aftaleteksten her.  

 

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk