WHO kontor flytter fra Moskva til FN-byen i København

15-05-2023

Medlemslandene i den europæiske region af Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har besluttet at flytte WHO’s europæiske kontor for ikke-smitsomme sygdomme fra Moskva til FN-byen i København. Her ligger WHO’s europæiske hovedkvarter.

Minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik Dan Jørgensen udtaler:

”Danmark har efter Ruslands illegale og uberettigede invasion af Ukraine sammen med ligesindede lande arbejdet for at få flyttet WHO’s europæiske kontor for ikke-smitsomme sygdomme ud af Moskva. Formålet er at give WHO bedre betingelser for sit vigtige arbejde, og vise solidaritet med Ukraine. Det glæder mig, at vi nu i den europæiske medlemskreds har truffet en beslutning om at flytte kontoret fra Moskva til FN-byen i København. Danmark tager sammen med en række ligesindede lande ansvaret på sig og finansierer flytningen og kontorets arbejde.”

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde udtaler:

”Ikke-smitsomme sygdomme og kroniske sygdomme udgør en stor sundhedsbyrde i den europæiske region, og WHO-samarbejdet om forebyggelse og udvikling af nye og eksisterende behandlinger er af afgørende betydning for sundhedsvæsenets robusthed. Med Ruslands aggression og uacceptable invasion af Ukraine kan vi ikke have et vigtigt WHO-kontor med base i Moskva. Derfor er beslutningen og flytningen både nødvendig og det eneste rigtige. Samtidig understreger det Danmarks styrkeposition og engagement i det globale sundhedssamarbejde, at kontoret nu flyttes til København.”

Baggrund

WHO’s kontor for ikke-smitsomme sygdomme arbejder for at forbedre overvågning, forebyggelse, samt behandlingen af ikke-smitsomme sygdomme og kroniske sygdomme, som eksempelvis diabetes, kræft samt lunge- og hjertekarsygdomme i den europæiske region. Kontoret arbejder for at nå SDG 3.4 og dermed at reducere for tidlig død som følge af ikke-smitsomme sygdomme med en tredjedel inden 2030. For at nå dette mål fokuserer WHO blandt andet på tobakskontrol, ernæring, fysisk aktivitet, overvægt, mental sundhed og alkohol- og misbrugsrelaterede sundhedsproblematikker, samt udvikling af både tekniske retningslinjer og politikudvikling på området. Kontorets arbejde fokuserer primært på de lande, som har et højt antal af ikke-smitsomme sygdomme.

Som følge af medlemslandenes beslutning forventes WHO at flytte alle kontorets funktioner til WHO’s regionale kontor for Europa i København inden for de næste seks måneder. Danmark vil sammen med en række øvrige donorer finansiere kontorets fremtidige aktiviteter.

For yderligere information, kontakt pressevagten i Udenrigsministeriet på pressevagten@um.dk eller Indenrigs-og sundhedsministeriet på pressevagt@sum.dk.

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk