Indenrigs- og Sundhedsministeriet har efterkommet påbud fra Arbejdstilsynet

16-03-2023

Sundhedsministeriet fik i sommeren 2022 et påbud fra Arbejdstilsynet vedrørende store arbejdsmængder og tidspres for de ansatte. Efter et opfølgende besøg hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet i marts 2023 har Arbejdstilsynet konstateret, at påbuddet er efterkommet.

I 2022 modtog det daværende Sundhedsministerium et påbud, der omhandlede to kontorer og handlede om, at ”arbejdet i Sundhedsministeriet skal planlægges, tilrettelægges og udføres, så store arbejdsmængder og tidspres ikke forringer de ansattes sikkerhed eller sundhed.”

Ministeriet iværksatte efter påbuddet en handlingsplan for arbejdsmiljøet, der havde som sigte at sikre en bedre tilrettelæggelse af arbejdet og forbedre arbejdsmiljøet. Nu har et opfølgende besøg resulteret i, at påbuddet er løftet, da indholdet i påbuddet er efterkommet fra ministeriets side.

Den seneste trivselsundersøgelse fra januar 2023 viste en forbedring, når det kommer til både stress, arbejdsmængder og arbejds-privatlivskonflikter. Erfaringerne fra handlingsplanen vil blive ført videre fremover.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets departementschef, Svend Særkjær, siger:

Det skal være trygt at gå på arbejde i Indenrigs- og Sundhedsministeriet hver eneste dag, og vi skal være en attraktiv arbejdsplads, så vi kan tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere. Derfor har vi arbejdet intenst på at sikre arbejdsmiljøet på den anden side af to års coronahåndtering, der trak store veksler på alle medarbejdere. Indsatsen fra chefer og medarbejdere har heldigvis båret frugt, men vi fortsætter arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet og styrke sammenhængen mellem arbejds- og privatliv.

Ministeriets indsats for at sikre et bedre arbejdsmiljø involverer fokus på klare regler for arbejdstid, hjemmearbejde, bedre prioritering af opgaver, bedre sagsgange, længere frister og større forudsigelighed, samt en bedre møde- og mailkultur.

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk