Mistrivsel og ukrainske flygtninge på dagsordenen ved Nordisk Ministerrådsmøde i Reykjavik

21-03-2023

Det årlige møde for Nordisk Ministerråd for Social og Sundhedspolitik afholdes den 22. og 23. marts i Reykjavik i Island. Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde repræsenterer Danmark.

Indenrigs- og sundhedsministeren deltager onsdag og torsdag i det årlige møde i Nordisk Ministerråd for Social og Sundhedspolitik. Island er vært for mødet, der byder på en række drøftelser om mistrivsel blandt unge, nordisk samarbejde samt erfaringer med modtagelse af ukrainske flygtninge.

Ministeren vil desuden deltage i Nordisk Topmøde for psykiatri. Topmødet har til hensigt at styrke det nordiske samarbejde inden for psykiatriområdet og finde fælles løsninger på, hvordan man får nedbrudt fordomme, myter og mistillid over for mennesker med psykiske lidelser.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde siger:

Vi kan med fordel inddrage erfaringer fra vores nordiske naboer, når vi skal finde løsninger på udfordringer inden for social- og sundhedsområderne. Det gælder for eksempel udfordringer med unges mistrivsel, og hvordan vi bedst muligt tager hånd om ukrainske flygtninge. Jeg ser også frem til igen at deltage ved Nordisk Topmøde for psykiatri, som Danmark tog initiativ til for 8 år siden og nu afholdes hvert andet år.

Foruden drøftelserne skal ministrene underskrive en erklæring om digital tilgængelighed for personer med funktionsnedsættelse.

Ministeren vil i forbindelse med besøget også holde bilaterale møder med nordiske kolleger.

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk