Aftale om udmøntning af 281 mio. kr. til ekstraordinær indsats på kræftområdet

22-11-2023

Regeringen styrker nu kræftområdet med ekstra 300 mio. kr. i 2024 til en ekstraordinær indsats på kræftområdet. Aftalen skal øge behandlingskapaciteten på landets kræftafdelinger og gå til en udvidelse af tilskudsordningen til tandpleje, da nogle kræftpatienter kan opleve senfølger i form af tandproblemer.

Regeringen præsenterede i maj 2023 ny sundhedspakke med en samlet varig ramme på 5 mia. kr. årligt, der indfases frem mod 2030. Herunder blev der afsat en økonomisk ramme på 100 mio. kr. i 2023 og 300 mio. kr. i 2024 til en ekstraordinær og akut styrkelse af kræftområdet. Fra 2025 er der afsat en varig årlig ramme på 600 mio. kr. til Kræftplan V.

Ud af de 300 mio. kr. ekstraordinært til kræftområdet i 2024 er der nu aftale mellem regeringen og Danske Regioner om udmøntningen af 281 mio. kr., som skal videreføre og udbygge de tiltag, regionerne har iværksat med 2023-midlerne. 

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde siger:

”Næste skridt i genopretningen af kræftområdet er nu på plads, og vi prioriterer størstedelen af midlerne til at skrue op for behandlingskapaciteten på landets kræftafdelinger for bl.a. at sikre, at kræftpatienter kan blive behandlet hurtigt. Langt flere overlever i dag en kræftsygdom, men vi ved, at livet på den anden side af kræftbehandling kan være præget af senfølger, fx tandproblemer, der kan opstå efter nogle former for kræftbehandling. Vi har i 2024 prioriteret 50 mio. kr. til at udvide den nuværende tilskudsordning, så flere kræftpatienter og andre relevante patientgrupper kan få tilskud til tandpleje.”

Formand for Danske Regioner, Anders Kühnau, siger:

”Vi er glade for de ekstra penge til kræftområdet i 2024. Hospitalerne udreder og behandler stadig flere kræftpatienter, så vi har brug for at styrke kapaciteten. Med den aldrende befolkning vil endnu flere danskere få kræft de kommende år, samtidig med at der hele tiden bliver udviklet nye behandlingsmuligheder. Så vi ser frem til de fortsatte drøftelser om midler til Kræftplan V.”

Aftalen kan ses her.

Fakta om udmøntningsaftalen og sundhedspakken
Med regeringens Ny sundhedspakke af 23. maj 2023 afsatte regeringen en økonomisk ramme på 100 mio. kr. i 2023 og 300 mio. kr. i 2024 til en akut og ekstraordinær indsats på kræftområdet. Fra og med 2025 har regeringen afsat en ramme på 600 mio. kr. årligt til Kræftplan V.

Regionernes økonomi bliver som følge af sundhedspakken løftet med 281 mio. kr. i 2024, som overføres til regionerne via bloktilskuddet, med forbehold for vedtagelse af finansloven for 2024.

De resterende 19 mio. kr. i 2024 afsætter regeringen til igangsættelsen af de øvrige initiativer i regeringens ny sundhedspakke, bl.a. midler til en forstærket model for overvågning af de maksimale ventetider på kræftområdet og pilotstudie af et nationalt screeningsprogram for lungekræft.

Regeringen og Danske Regioner er i udmøntningsaftalen enige om, at de 281 mio. kr. i 2024 udmøntes inden for følgende rammer:

 • Styrket samarbejde og finansiering af kapacitet, herunder behandling i udlandet
  Regionerne har fået 221,5 mio. kr. af den ekstraordinære 2024-ramme til tiltag, der kan øge behandlingskapaciteten på kræftområdet, fx ekstra operationer i weekender og indsatser for rekruttering, fastholdelse og øget brug af hjælpepersonale.

 • Udvidelse og forenkling af ordning for tilskud til tandpleje
  Tandproblemer kan være en senfølge efter nogle former for kræftbehandling. Regeringen vil udvide og forenkle Sundhedslovens § 166, så flere kræftpatienter og andre relevante patientgrupper kan få tilskud til deres tandbehandling. Af den ekstraordinære 2024-ramme afsættes 50 mio. kr. til udvidelsen og forenklingen af ordningen i andet halvår af 2024 og fra 2025 er der varigt afsat 100 mio. kr. årligt.

 • Implementering af ny patientrådgivning og specialenhed med fokus på livstruende sygdomme
  Der er afsat maksimalt 9,5 mio. kr. til implementeringen af en ny patientrådgivning for patienter med livstruende sygdomme og en specialenhed for behandling af livstruende sygdomme., der er omfattet af de maksimale ventetider.

  Patientrådgivningen skal sikre, at patienter med livstruende sygdomme kan få den nødvendige og håndholdte støtte og vejledning om deres patientrettigheder i forbindelse med deres behandlingsforløb.

  Specialenheden skal styrke samarbejdet om kapacitet mellem regionerne og bistå regionerne ved kapacitetsudfordringer på kræftområdet

Danske Regioner vil primo 2025 udarbejde en skriftlig status ift. anvendelsen af 2024-midlerne. 

 

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk