Ny rapport gør status på nationale mål for 2023

07-11-2023

Regeringen, Danske Regioner og KL følger årligt udviklingen i de Nationale mål for sundhedsvæsenet. I årets statusrapport for nationale mål 2023 følges udviklingen for indikatorerne under de otte nationale mål fra 2021 til 2022.

På landsplan går det den rigtige vej for 28 pct. af indikatorerne, udviklingen er uændret for 18 pct. af indikatorerne, og for 54 pct. af indikatorerne ses en negativ udvikling.

Der ses en positiv udvikling for flere indikatorer under målet ’Mere lighed og flere sunde leveår’. Her ses bl.a. en positiv udvikling for fuldført ungdomsuddannelse blandt unge med psykiske lidelser og fysisk aktivitet blandt skolebørn.

En stor andel af de indikatorer, hvor der ses en negativ udvikling, omhandler områder, der er påvirket af covid-19, og som der derfor allerede er fokus på. Det gælder f.eks. indikatorer om somatiske ventetider og overholdelse af udredningsretten somatikken. Det er områder, som følges tæt i regi af opfølgningen på akutplanen, som regeringen og Danske Regioner indgik aftale om i februar i år.

Flere af indikatorerne i årets rapport er direkte eller indirekte påvirket af covid-19 og/eller overenskomstkonflikten på sygeplejerskeområdet i 2021 og konsekvenserne heraf. Tallene skal derfor tolkes med varsomhed.

Covid-19 har fx haft betydning for indikatorer relateret til aktiviteten i sundhedsvæsenet, hvilket hænger sammen med, at man under epidemien foretog en stor og nødvendig omstilling af aktiviteten i sundhedsvæsenet for at sikre tilstrækkelig kapacitet til behandling af patienter med covid-19. Det betød bl.a. nedgang i aktiviteten på flere områder.

Nye kvalitetsindikatorer

I år indgår akut stroke (slagtilfælde) som et nyt område i model for kvalitetsindikatorer, hvor der sættes fokus på området med tre nye indikatorer om hhv. synketest og funktionsniveau under målet ’Behandling af høj kvalitet’.

Kvalitetsindikatorerne udskiftes løbende med henblik på at sætte fokus på nye områder med potentiale for kvalitetsforbedringer. Dette aftales med regionerne og kommunerne fra år til år.

Den næste statusrapport for nationale mål 2024 forventes at udkomme i efteråret 2024. Temaet i næste års rapport vil være forebyggelse.