Politisk aftale om ny forebyggelsesplan skal nedsætte børn og unges forbrug af alkohol, nikotinprodukter og tobak

14-11-2023

En ny forebyggelsesplan med 30 konkrete initiativer til knap 500 mio. kr. skal forebygge og nedbringe børn og unges forbrug af nikotinprodukter, tobak og alkohol. Det er resultatet af en bred politisk aftale, som netop er indgået.

Regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) har sammen med Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Det Konservative Folkeparti og Alternativet indgået en aftale om en forebyggelsesplan med en lang række initiativer, der skal reducere børn og unges forbrug af tobak, nikotinprodukter og alkohol.

Baggrunden for den nye forebyggelsesplan er bl.a., at der de seneste år er kommet nye nikotinprodukter på markedet, som er blevet populære blandt børn og unge.

I 2020 brugte 8,7 procent af de 15-17-årige røgfri nikotinprodukter, fx nikotinposer, dagligt eller lejlighedsvist. I 2022 var det steget til 12 procent. Og samme tendens ses blandt de 18-24-årige, hvor der er sket en stigning fra 11,9 til 17,4 procent på blot to år.

Nikotinprodukterne er sundhedsskadelige og afhængighedsskabende og kan være en trædesten til, at børn og unge begynder at ryge.

Danske børn og unge har også et højt alkoholforbrug sammenlignet med unge i andre europæiske lande, og de begynder at drikke alkohol i en yngre alder.

Samtidig er det i dag alt for let for mindreårige at få fat i de aldersbegrænsede produkter, der i stort omfang sælges til børn og unge, selvom det er ulovligt.

For at bremse udviklingen og stoppe det ulovlige salg afsætter aftalepartierne knap 500 mio. kr. til implementering af forebyggelsesplanens 30 initiativer.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (Venstre) siger: 

Børn og unges brug af tobak, nikotin og alkohol er i en bekymrende udvikling og trods klare aldersgrænser for salg, så er det i dag alt for let for mindreårige at få fat i produkterne. Derfor investerer vi nu knap en halv milliard kroner i en ny forebyggelsesplan med 30 initiativer, så vi kan få vendt udviklingen. Vi giver bl.a. myndighederne langt flere muskler og nye beføjelser til at føre effektiv kontrol med butikkerne. Afgiften på nikotinprodukter bliver sat op, og vi forbyder søde smage, der appellerer til børn og unge. Og for at begrænse de unges adgang til stærkere alkohol, ændrer vi reglerne, så butikkerne udelukkende må sælge almindelige øl og andre drikkevarer med en lavere alkoholprocent til 16-17-årige.

Erhvervsminister Morten Bødskov (Socialdemokratiet) siger:

Vi har et ansvar for at passe på vores børn og unge, når det kommer til tobak, nikotin og alkohol. Derfor er det godt, at vi nu sammen med et stort flertal af Folketingets partier sætter hårdt ind mod forhandlere, som forsøger at omgå loven. Det er godt, at Sikkerhedsstyrelsen nu får endnu større mulighed for at opdage og beslaglægge ulovlige varer. På den måde kan vi fange endnu flere i vores net, og undgå at det når i hænderne på vores unge mennesker.

Forebyggelsesordfører i Socialdemokratiet, Mathilde Powers, siger:

Vi er i Socialdemokratiet meget glade for, at vi nu får leveret en samlet, ambitiøs plan. For vi er oppe imod nogle stærke kræfter i bl.a. tobaks- og nikotinbranchen, som konstant forsøger at finde huller i reglerne, de kan udnytte til at nå vores børn og unge. Derfor er det afgørende, at vi kommer hele vejen rundt. Jeg er meget tilfreds med, at vi blandt andet hæver prisen på de skadelige nikotinposer, og at vi sætter langt skrappere ind over for dem, som sælger de ulovlige puff-bars. Jeg er også glad for, at vi sænker procentsatsen for, hvor stærk alkohol de 16-17-årige kan købe, og samtidig laver en lang række tiltag for at undgå, at mindreårige kan købe alkohol og nikotinprodukter.

Sundhedsordfører i Venstre, Christoffer Melson, siger: 

For Venstre er det vigtigt, at vi får sat en stopper for de bagmænd, der i stort omfang sælger ulovlige og helbredsskadelige produkter til børn og unge. Det bliver sværere og mere risikabelt for dem med denne aftale. Vi vil især fremhæve, at myndighederne får langt bedre muligheder for at konfiskere produkter til ulovligt videresalg fra udlandet.

Sundhedsordfører i Moderaterne, Monika Rubin, siger: 

Det er virkelig skræmmende, hvordan mange unge begynder at bruge alkohol og nikotin i en alt for tidlig alder. Den udvikling skal vi vende! I Moderaterne er vi derfor glade for, at der er bred enighed i Folketinget om at sætte forebyggende ind overfor unges nikotin- og alkoholforbrug på flere måder. Jeg er især glad for, at smagsstofferne i nikotinposer fjernes, at priserne sættes op, og alkoholprocenten sættes ned, så unge under 18 ikke længere kan købe shots. Derudover mener jeg ikke, at børn hører til i nattelivet, hvorfor det er en god idé med et forbud af salg af alkohol til unge under 18 år efter kl. 22 i butikker i nattelivszoner. 

Sundhedsordfører i Socialistisk Folkeparti, Kirsten Normann Andersen, siger:  

Alt for længe har børn og unge – helt uden problemer – kunnet købe nikotin og alkohol, som de ikke var gamle nok til at købe. Det er både urimeligt og utrygt, at der har været så ringe kontrol. Nu strammer vi op med langt flere muskler til Sikkerhedsstyrelsen. Det har SF kæmpet for længe, og jeg ser frem til, at nye regler forhåbentligt for alvor kan få sat en stopper for det ulovlige salg.  

Sundhedsordfører i Danmarksdemokraterne, Jens Henrik Thulesen Dahl, siger:   

For Danmarksdemokraterne er det afgørende, at vi med aftalen er med til at tage ansvar for folkesundheden ved at skærme helt unge mennesker mod et skadeligt forbrug af tobak, nikotin og alkohol. Vi vil med aftalen også sætte en stopper for ulovligt salg af røg- og nikotinprodukter til børn helt ned i folkeskolealderen. Samtidig får myndighederne tilført flere muskler til at sætte ind overfor det ulovlige salg. 

Sundhedsordfører i Det Konservative Folkeparti, Per Larsen, siger: 

I et fællesskab har vi en forpligtelse til at passe på hinanden. Voksne har et ansvar for at passe på børn, og det har butikkerne også. Forældreansvaret og samfundsansvaret går hånd i hånd. Men i dag er der nogle, der ikke er deres ansvar over for næste generation bevidst. Derfor har vi sat stærke konservative aftryk på aftalen. Nu vil partierne arbejde for at indføre digital aldersverificering, som vi har kæmpet for i flere år. Samtidig bliver det ulovligt for voksne at videresælge alkohol, nikotin- og tobaksprodukter til mindreårige, vi giver flere redskaber til at føre kontrol og skærper straffene og bøderne ved ulovligt salg. Det er en god dag for forebyggelsen og retssamfundet i Danmark. 

Sundhedsordfører i Alternativet, Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen, siger: 

I Alternativet er vi glade for at være med i aftalen, der er med til at sikre mere og bedre forebyggelse. Aftalen betyder, at vi skaber sundere alkoholmiljøer og en bedre alkoholkultur blandt unge og uden at gå på kompromis med unges frihed. Blandt andet ved at sætte flere millioner af til at skabe sunde fællesskaber for unge, hvor alkohol ikke er det primære fokus.

Læs hele aftalen om forebyggelsesplanen 
  
Få et overblik over initiativerne i forebyggelsesplanen

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk