Bred aftale om bedre hjælp til børn som pårørende

31-10-2023

Alle Folketingets partier har indgået en aftale, der skal styrke hjælpen til børn og unge, som er pårørende fx til forældre, der lider af kritisk sygdom, en psykisk lidelse eller alvorligt misbrug.

Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Alternativet, Danmarksdemokraterne og Moderaterne er enige om at styrke hjælpen til børn som er pårørende.

Det sker som opfølgning på beslutningsforslag B 23 om retten til hjælp til børn som pårørende, hvor der blev nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe, som skulle komme med anbefalinger til konkrete initiativer.

Med aftalen er partierne enige om udmøntningen af 15 millioner kroner, som blev afsat på finansloven 2022.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde siger: 

Vi skal blive bedre til at hjælpe børn og unge, som står i en meget svær og sårbar situation efter at have mistet en forælder til eksempelvis kræft eller oplever alvorlig sygdom i familien. Derfor er jeg glad for, at det er lykkedes at indgå en bred aftale om at styrke hjælpen til børn og unge, der er pårørende. Det kan fx ske ved, at man på sygehusene kan gå mere systematisk til værks for at finde frem til børnene og opkvalificere sundhedspersonalet, så de bliver opmærksomme på samtalegrupper, psykologhjælp og andre af de eksisterende tilbud, som børnene kan blive henvist til. 

På baggrund af arbejdsgruppens anbefalinger er partierne enige om, at midlerne skal gå til to formål. For det første skal de bidrage til at systematisere sundhedspersonalets opsporingsarbejde af børnene, og for det andet skal de bruges til at opkvalificere sundhedspersonale i at håndtere børn, som er pårørende og guide til relevante tilbud for det pågældende barn.

Det kan konkret ske fx ved at sende sundhedspersonale på relevante kurser og uddannelsestilbud, eller ved at igangsætte initiativer, der udbreder kendskabet til Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området.

Læs aftalen her

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk