Midler til en landsdækkende bisidderordning

25-10-2023

Søg om midler til den landsdækkende bisidderordning. Ansøgningsfristen er den 8. november 2023.

Det følger af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenets § 1, stk. 7, at Patienter, der tager imod et tilbud om dialog, tilbydes en bisidder. Det følger også af bestemmelsen, at Indenrigs- og Sundhedsministeren indgår aftale med en eller flere private institutioner om administration og drift af bisidderordningen. Den nuværende ordning udløber ved årsskiftet, og derfor skal der indgås en ny aftale med én eller flere private institutioner.

Det er primært private foreninger og organisationer med et non-profit og ikke kommerciel sigte, der kan komme i betragtning til at modtage midlerne. De modtagende organisationer skal være private/selvejede, og altså ikke være oprettet/drevet/fuldt finansieret af en kommune, region eller staten. 

Bisidderen skal være en uvildig og neutral støtte og gerne bidrage til at understøtte den konstruktive dialogsamtale med regionen. Bisidderen skal ikke fungere som mødeleder, mægler eller faglig rådgiver.

En ny udbudsperiode træder i kraft ved årsskiftet og i den anledning inviterer Indenrigs- og Sundhedsministeriet private foreninger og organisationer til at søge om op til 400.000 kr. årligt til administration og drift af bisidderordningen. Udbudsperioden gælder frem til den 1. december 2024.

Læs mere i puljeopslaget og hvordan der søges