Kommunernes regnskaber for 2023

24-04-2024

Danmarks Statistik har netop offentliggjort kommunernes regnskaber for 2023.

Kommunernes regnskaber viser, at kommunerne brugte 289,3 mia. kr. på service sidste år. Det er 1,3 mia. kr. mindre end budgetteret. Samtidig brugte kommunerne 20,4 mia. kr. på anlægsinvesteringer i 2023, hvilket er 1,7 mia. kr. mere end budgetteret.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde udtaler:

Jeg kan konstatere, at kommunerne ikke har udnyttet den ramme de har fået til at levere service for, men i stedet har sprængt budgetterne for anlægsinvesteringer. Det vil være noget, vi vil tage op med KL i de kommende økonomiforhandlinger.

Finansminister Nicolai Wammen udtaler:

Jeg ser med alvor på, at kommunerne igen overskrider de budgetterede rammer for anlæg. Overskridelsen svækker troværdigheden om de aftalte anlægsrammer. Regeringen vil på den baggrund i de kommende forhandlinger om kommunernes økonomi drøfte med KL, hvad der skal til for, at kommunerne får bedre styr på deres anlægsudgifter.

Fakta:

Kommuner er underlagt økonomiske sanktioner ved overskridelser af budgetterne samt de aftalte rammer i økonomiaftalen. Med de gældende regler er der ved overskridelser af budgettet alene en sanktion, hvis kommunerne overskrider servicebudgettet, og ikke hvis de overskrider anlægsbudgettet.