Ny handlingsplan skal nedbringe antallet af selvmord

14-04-2024

Regeringen har indgået en politisk aftale om en handlingsplan for styrket forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Som en del af planen styrkes opfølgningen til mennesker, som er selvmordstruede, og kapaciteten på landets selvmordsforebyggende klinikker løftes med ca. 40 procent.

Omkring 600 mennesker tager hvert år deres eget liv, og antallet af selvmordsforsøg er langt højere. Hvert eneste selvmord er tragisk, og det har store konsekvenser for de efterladte.

Men til trods for, at forskning viser, at forebyggende tiltag virker, og politiske ambitioner hos skiftende regeringer om at nedbringe antallet af selvmord, så har antallet stort set været uændret i Danmark siden 2010.

Nu er der indgået en bred politisk aftale mellem regeringen og alle Folketingets partier om en handlingsplan, der skal styrke forebyggelsen af selvmord og selvmordsforsøg.

De første skridt blev taget med Aftale om en bedre psykiatri fra november sidste år, hvor bevillingen til Livslinien, som tilbyder anonym rådgivning til personer med selvmordstanker, blev øget og gjort permanent. Ligesom der blev øremærket midler til at oprette en national psykiatrisk akuttelefon og styrke de akutte psykiatriske behandlingstilbud.

Med handlingsplanen kommer nu en række yderligere initiativer, der tilsammen skal bidrage til, at Danmark opnår et fald i antallet af selvmord på 33 pct. i 2030, som man har forpligtet sig til i WHO’s Action Plan på området, og som også er målet i 10-årsplanen for psykiatri.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde siger:

Ingen bør komme så langt ud, at det at tage sit eget liv bliver den eneste udvej, og selvmord er en frygtelig tragedie for den enkelte og for de nærmeste, der på tragisk vis mister et familiemedlem eller en nær ven. Derfor skal vi gøre mere for at forebygge selvmord og selvmordsforsøg, og med handlingsplanen sætter vi ind med bedre hjælp til mennesker i dyb krise blandt andet ved at sikre en mere systematisk og opsøgende indsats og målrettet hjælp på de selvmordsforebyggende klinikker rundt om i landet. Samtidig styrker vi forskningen og samarbejdet på tværs af aktører, så vi bliver langt bedre til at udbrede de tiltag, som rent faktisk virker.

Handlingsplanen tager udgangspunkt i anbefalingerne i et fagligt oplæg udarbejdet af Sundhedsstyrelsen med inddragelse af det Nationale Partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg.

Med aftalen afsættes der 48,8 mio. i år og 65 mio. varigt fra 2024. Beløbet kommer oveni de 7 mio. kr. årligt til Livslinien og de 150 mio. kr. årligt ved fuld indfasning til den psykiatriske akuttelefon samt styrkelse af akutte psykiatriske behandlingstilbud. Dermed er der fra 2025 øremærket 185 mio. kr. til indsatser målrettet mennesker i akut krise, som kan være selvmordstruede, og til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg, og fra 2028 når beløbet op på 222 mio. kr. årligt.

Aftalen skal desuden ses i lyset af det igangværende arbejde med et samlet løft af psykiatrien frem mod 2030 som en del af en fuldt finansieret 10-årsplan for psykiatrien.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde siger:

Jeg er meget tilfreds med, at vi i forhandlingerne har kunnet tage afsæt i et godt og velgennemarbejdet oplæg fra Sundhedsstyrelsen. Og jeg vil gerne takke partierne for et godt og konstruktivt forhandlingsforløb om et meget alvorligt emne og for at bakke op om en solid handlingsplan, der kommer til at gøre en forskel for rigtig mange mennesker.

For at understøtte behovet for mere national koordination af det selvmordsforebyggende arbejde etableres der med handlingsplanen et nyt nationalt rådgivende organ, som skal følge og monitorere implementeringen af handlingsplanen.

Læs hele aftalen her. 

Læs det faglige oplæg fra Sundhedsstyrelsen her. 

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk