Chikane og trusler: Nye regler skal sikre sundhedspersonale bedre beskyttelse

02-02-2024

Nye regler skal nu sikre, at sundhedspersonale får bedre mulighed for at sløre deres navn i journalnotater og logoplysninger på bl.a. sundhed.dk over for patienter og borgere, som har chikaneret eller truet dem.

Regeringen vil med nye regler sikre bedre beskyttelse mod vold, trusler og chikane af medarbejdere i sundhedsvæsenet. Det sker ved at give mulighed for at sløre medarbejdernes navne i logvisningen, når de foretager opslag for at finde oplysninger om medicin, vaccinationer eller aftaler i sundhedsvæsenet.

De nye regler, som netop er sendt i høring, vil betyde, at medarbejderes navne kan sløres i 90 dage ad gangen – med mulighed for forlængelse. Sløringen kommer til at fungere på den måde, at medarbejderes navne ikke kan ses af konkrete personer, som tidligere har opført sig voldeligt, truende eller chikanøst over for personalet.

De nye regler supplerer de ændringer fra 2022, som har været meget omtalt i offentligheden, og som betyder, at det bliver muligt at sløre medarbejdernavne i de regionale patientjournaler og i logs over opslag i dem.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde siger:

Det skal være trygt at gå på arbejde i vores sundhedsvæsen, og der er desværre en stigende tendens til, at blandt andre sygeplejersker, læger og social- og sundhedsmedarbejdere oplever, at de udsættes for chikane og trusler i eller uden for deres arbejdstid. Og selv om langt de fleste relationer mellem patienter og sundhedspersonale er gode og trygge, så skaber det utryghed, hvis man som medarbejder fx bliver opsøgt og truet på eller uden for arbejdspladsen. Derfor giver vi nu mulighed for, at sundhedspersonale kan få beskyttet deres navne.

En brik i en større indsats

Initiativet kommer i kølvandet på den tryghedspakke, som indgår i aftale om bedre psykiatri fra 2023, men kommer til at omfatte hele sundhedsvæsenet. I første omgang udrulles muligheden i regionerne, men ændringerne kommer også til at betyde, at andre dele af sundsvæsenet som fx praksissektoren og kommunale behandlingssteder senere kan indføre sløring af navne i logs.

Sophie Løhde understreger, at de nye sløringsregler kun er en lille del af svaret på den bekymring for deres sikkerhed, som sundhedsprofessionelle – men også andre offentligt ansatte - har givet udtryk for. Indenrigs- og Sundhedsministeriet er løbende i tæt dialog med Danske Regioner om yderligere tiltag. Dertil kommer bl.a., at Justitsministeriet har fremsat et lovforslag, som kan forhindre udlevering af navne på offentlige ansatte, hvis man vurderer, at der ligger chikanøse motiver bag. 

Sophie Løhde siger:

Det nye initiativ om sløring af navne i loggen over opslag i oplysninger om fx vaccination, medicin og aftaler på bl.a. sundhed.dk er en brik i en større og løbende indsats, der skal beskytte sundhedspersonalet mod trusler og chikane. Vi kommer til løbende at vurdere, om beskyttelsen er tilstrækkelig effektiv.

En undersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd viser, at op mod halvdelen af sygeplejerskerne er utrygge ved at, at deres fulde navn fremgår af journalen. Og knap hver tredje er bange for, at de eller deres familie bliver opsøgt eller i fritiden.

De nye regler træder i kraft i løbet af marts.

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk