Lovforslag skal gøre det nemmere for myndigheder at gribe ind over for ulovlige puff bars

08-02-2024

Et nyt lovforslag skal gøre det forbudt at indføre, købe og besidde såkaldte puff bars – dvs. e-cigaretter med ulovlige søde smage eller for højt nikotinindhold. Fremover kan Sikkerhedsstyrelsen beslaglægge ulovlige nikotinprodukter uden at skulle involvere politiet. Samtidig styrkes kontrollen med børn og unges køb af alkohol, tobak og nikotin både online og i kiosker og andre fysiske butikker.

Det er for nemt for mindreårige at købe tobak, nikotin og alkohol. Og det er også for nemt at få fat i ulovlige e-cigaretter, de populære puff bars, som både er sundhedsskadelige og afhængighedsskabende.

Derfor er en styrket kontrol et vigtigt element i den forebyggelsesplan med 30 konkrete initiativer, som regeringen indgik i november 2023 med et bredt flertal i Folketinget.

Nu sendes lovforslaget, der skal implementere en række af indsatserne, i offentlig høring.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde siger:

Puff bars er i dag alt for nemme at få fat i for børn og unge, og det er dybt bekymrende. Vi taler om produkter, som kan indeholde meget store mængder nikotin, der er stærkt afhængighedsskabende og sundhedsskadelige. Derfor giver vi nu flere muskler og beføjelser til myndighederne, så de har bedre mulighed for at gribe ind overfor de ulovlige nikotinprodukter. Samtidig styrker vi alderskontrollen både i fysiske butikker og online for at stoppe ulovligt salg af tobak, nikotin og alkohol til mindreårige.

Lovforslaget indeholder tre hovedelementer:

  • Forbud mod indførsel, køb, besiddelse m.v. af elektroniske cigaretter med ulovlige søde smage og for højt nikotinindhold
  • Hjemmel til at Sikkerhedsstyrelsen kan beslaglægge ulovlige tobaks- og nikotinprodukter uden at skulle involvere politiet
  • Styrket alderskontrol ved at Sikkerhedsstyrelsen vil kunne bruge unge kontrolkøbere (unge under aldersgrænserne) ifm. deres alderskontrol og krav til en mere effektiv aldersverificering ved onlinesalg af tobak, nikotin og alkohol gennem fx MitID eller ved oprettelse af en bruger


Lovforslaget er i høring frem til d. 7. marts kl. 12.   

De nye tiltag forventes at træde i kraft d. 1. juli 2024, dog med undtagelse af kravet om effektiv aldersverificering online, som vil træde i kraft 1. oktober 2024 for at give forhandlerne rimelig tid til implementering.

Sikkerhedsstyrelsen vil kunne gøre brug af unge kontrolkøbere i en forsøgsperiode på to år. Inden udløb af perioden vil der blive foretaget en evaluering med henblik på en drøftelse af, om ordningen skal forlænges, gøres permanent eller ophøre.

Der vil i alt blive fremsat tre lovforslag, der skal implementere forebyggelsesplanen. Indenrigs- og Sundhedsministeriet fremsætter et lovforslag i april og et andet senere på året.

Og Skatteministeriet har for nylig haft et lovforslag i høring, som bl.a. har til formål at forhøje afgifterne på nikotinprodukter og røgfri tobak pr. 1. juni 2024.

Læs mere om forebyggelsesplanen her

Læs mere om lovforslaget på Høringsportalen 

 

 

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk