Bred politisk aftale om udenlandsk arbejdskraft i sundhedsvæsenet og ældreplejen

24-01-2024

Regeringen har indgået en bred politisk aftale, der skal gøre det nemmere at rekruttere efterspurgt udenlandsk sundhedspersonale til Danmark og samtidig sikre en langt mere smidig og effektiv autorisationsproces for blandt andre læger og sygeplejersker fra udlandet.

Der er mangel på arbejdskraft i sundhedsvæsenet og ældreplejen, og udfordringerne vil kun vokse, i takt med at vi bliver flere ældre og færre i den erhvervsdygtige alder.

Det stiller nye krav til, hvordan vi skaffer kvalificeret sundheds- og plejepersonale, og derfor er vi nødt til at se på mulighederne for at rekruttere efterspurgte medarbejdere uden for Danmarks grænser.

SVM-regeringen har derfor indgået en bred politisk aftale med Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre om rekruttering af sundhedspersoner fra udlandet.

Læs hele aftalen her 

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (Venstre) siger:

Manglen på arbejdskraft er det suverænt største problem i vores sundhedsvæsen og ældrepleje. Derfor nytter det ikke, at vi spænder ben for dygtige udenlandske sundhedspersoner, som gerne vil arbejde i Danmark. Og med den her aftale sætter vi bredt ind med 17 konkrete initiativer, som gør det nemmere at rekruttere udenlandske sundhedspersoner, som vi har så hårdt brug for ude på sygehusene og i ældreplejen. Vi fjerner bl.a. bøvlede regler i autorisationsprocessen, så læger og sygeplejersker hurtigere kan komme ud og give en hånd med, og vi gør det nemmere for udlændinge at arbejde som social- og sundhedshjælpere i Danmark. Samtidig indleder vi nu dialog med Indien og Filippinerne om et muligt partnerskab for rekruttering og uddannelse af sundhedspersonale.

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (Socialdemokratiet) siger:

Vi har brug for mere arbejdskraft i vores sundhedssektor. Derfor glæder det mig, at vi nu udvider positivlisten, så op til 1.000 social- og sundhedshjælpere kan opnå opholds- og arbejdstilladelse. Derudover etablerer vi en ny opholdsordning for særligt efterspurgte sundhedspersoner, som betyder, at flere faggrupper end i dag kan få dansk autorisation, så de kan arbejde i Danmark.

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (Moderaterne) siger:

Vores uddannelsessystem spiller en vigtig rolle i at sikre, at vi også i fremtiden har tilstrækkelig uddannet personale på hospitaler og i ældreplejen. Men med faldende søgning til uddannelserne på velfærdsområdet og udsigten til flere ældre og færre unge, står vi over for en stor udfordring. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi sammen med en bred kreds af partier nu åbner for at afsøge mulighederne for at samarbejde med Indien og Filippinerne om at uddanne sundhedspersoner. Vi er nødt til at turde tænke nyt, når det handler om at fremtidssikre vores velfærdssamfund.

Sundhedsordfører i Venstre, Christoffer Aagaard Melson, siger:

For Venstre er det hjerteblod, at sikre en velfungerende og værdig ældrepleje og et sundhedsvæsen, der er blandt de bedste i verden. Derfor har vi kæmpet hårdt for at sikre, at der er nok medarbejdere med de rette kompetencer i fremtiden, som vi ved er vores største udfordring. Med denne aftale tager vi et rigtigt vigtigt skridt i forhold til at levere på vores målsætning.

Sundhedsordfører i Socialdemokratiet, Flemming Møller Mortensen, siger:

Manglen på arbejdskraft er en af de største udfordringer for vores velfærdssamfund. Sammen med blandt andet lønløftet og styrkelsen af vores uddannelser kommer vi med den her aftale hele vejen rundt. Jeg er glad for, at vi gør ansøgningsprocessen mere enkel. For det skal ikke være bureaukratiske regler, som spænder ben for, at dygtige medarbejdere fra tredjelande kan give en hånd med i vores sundhedsvæsen og ældrepleje.

Sundhedsordfører i Moderaterne, Monika Rubin, siger:

Vi synes at stå over for valget mellem alt for få eller muligvis at klare skærene. Det er i hvert fald helt sikkert, at hvis vi ikke gør noget, så kommer vi til at mangle tusinder af ansatte i sundheds- og plejesektoren. Nu ser vi problemet i øjnene. Vi handler på det og undersøger muligheden for at lave samarbejdsaftaler med lande udenfor EU i forsøget på at tiltrække sundheds- og plejepersonale til Danmark. Men vi kan ikke gøre det uden også at lempe på bureaukratiet – det skal være langt nemmere at komme til Danmark for at bidrage til at opretholde vores velfærd. Jeg er derfor glad for, at alle anbefalingerne fra Task-forcen for udenlandsk arbejdskraft bliver indført, herunder bl.a. at autorisationsprocessen forbedres, og positivlisten udvides. Gud ske lov, for ellers kommer det ikke til at lykkes.

Sundhedsordfører i Socialistisk Folkeparti, Kirsten Normann Andersen, siger:

Det er skørt – at vi alt for længe har hjemsendt dygtige social- og sundhedshjælpere, som også var vellidte kolleger i ældreplejen. Jeg glæder mig over, at vi med denne aftale giver social- og sundhedshjælpere, som har fået uddannelse og arbejde i Danmark, mulighed for opholds- og arbejdstilladelse. På samme måde glæder jeg mig over, at processen for autorisation af udenlandsk sundhedspersonale bliver lettet, så flere hurtigere kan opnå autorisation og dermed mulighed for at søge job i sundheds- og ældreplejen.

Sundhedsordfører i Liberal Alliance, Louise Brown, og udlændinge- og integrationsordfører i Liberal Alliance, Steffen Larsen, siger:

Der er ingen tvivl om, at vi, i Danmark, mangler arbejdskraft i rigtig mange brancher. Der er desværre ingen nemme løsninger på den udfordring, men med denne aftale har vi forhåbentlig gjort det nemmere for udenlandske sundhedspersoner, at komme hertil for arbejde. Vi har længe hørt historier i pressen om sygeplejersker med uddannelser fra andre lande, der grundet bureaukratiske og bøvlede processer bare venter og venter på at få deres autorisation godkendt – alt imens vi bare ønsker deres hjælp. Nu er noget af bureaukratiet ryddet af vejen. I Liberal Alliance byder vi den nødvendige arbejdskraft velkommen og ser frem til at kunne byde endnu flere velkommen i vores sundhedssystem til gavn for alle – ikke mindst patienterne.

Sundhedsordfører i Det Konservative Folkeparti, Per Larsen, siger:

Uden læger, sygeplejersker og plejepersonale hænger vores samfund ikke sammen. I sundhedsvæsenet venter patienterne alt for lang tid på at komme til. Og i ældreplejen mangler der medarbejdere til at tage sig af vores ældre borgere. Det kan vi ikke leve med, og derfor er vi i Det Konservative Folkeparti med i aftalen som fjerner unødige benspænd og bureaukrati for at få udenlandsk arbejdskraft til sundhedsvæsenet og ældreplejen.

Sundhedsordfører i Radikale Venstre, Stinus Lindgreen, siger:

I Radikale Venstre er vi glade for, at der tages skridt hen imod at tiltrække og fastholde flere kvalificerede udenlandske sundhedspersoner. Vi har i flere år kæmpet for at løse det problem, at adskillige udenlandske læger, sygeplejersker og tandlæger i Danmark må vente i årevis på at få deres sag behandlet, så de kan få lov til at arbejde og aflaste vores pressede sundhedsvæsen. Det er jo absurd. Det tages der livtag med nu. Derudover åbnes der op for hurtigere adgang for sundhedspersoner, der ønsker at komme til Danmark for at arbejde. Det er godt, men det er for os også helt afgørende, at det sker med respekt for andre lande og på en måde, der ikke udsulter og skader deres sundhedsvæsen.

Initiativerne i den politiske aftale bygger på anbefalinger fra Taskforcen om udenlandsk arbejdskraft, som regeringen nedsatte som led i akutplanen for sundhedsvæsnet sidste år.

Læs afrapporteringen fra Taskforcen om udenlandsk arbejdskraft her

Der vil blive fulgt op på implementeringen af initiativerne efter 3 år, så man kan vurdere, om de har haft den tiltænkte effekt, og om der er behov for justering.

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk