Ny vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter

08-01-2024

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har udgivet en ny vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter. Vejledningen erstatter den nuværende vejledning nr. 9988 af den 22. september 2016.

Formålet med vejledningen er, at vejlede om reglerne om ret til hurtig udredning, frit sygehusvalg og udvidet frit sygehusvalg ved ventetid på mere end 1 måned (dvs. 30 dage) på udredning eller sygehusbehandling og ved aflyste operationer m.m. Den har endvidere til formål at vejlede om reglerne om sygehusenes pligt til at informere patienter, som er henvist til undersøgelse, udredning eller behandling. Der er foretaget justeringer i vejledningen for at gøre den mere forenklet og letlæselig mhp. ensartet og klar fortolkning af patientrettighederne.

Det bemærkes, at den midlertidige udvidelse af det udvidede frie sygehusvalg for somatisk behandling fra 1 måned (30 dage) til 2 måneder (60 dage) for en person, som er henvist til sygehusbehandling og udredt i perioden fra den 1. juni 2023 til og med 31. december 2024, ikke fremgår af udkast til vejledningen, jf. skrivelse nr. 9319 af 25. april 2023 om ændring af vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter. 

Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter (retsinformation.dk)