Regeringen indleder forhandlinger om rekruttering af udenlandsk arbejdskraft til sundhedsvæsenet og ældreplejen

12-01-2024

I dag indleder regeringen forhandlinger med en række af Folketingets partier om tiltag, der skal styrke rekrutteringen af udenlandsk arbejdskraft til sundhedsvæsenet og ældreplejen fra lande uden for Europa. Regeringen foreslår bl.a., at Danmark indgår partnerskabsaftaler med lande som Indien og Filippinerne, og at positivlisten for faglærte udvides med social- og sundhedshjælpere.

I 2035 vil der ifølge fremskrivninger fra Finansministeriet mangle 15.000 social- og sundhedsmedarbejdere i sundhedsvæsenet og ældreplejen, og manglen på arbejdskraft forventes at vokse sig endnu større i fremtiden, i takt med at en større andel af den danske befolkning bliver ældre.

Derfor vil regeringen gøre det mere attraktivt at uddanne sig inden for og arbejde i velfærdsfagene i Danmark. Og regeringen har bl.a. allerede sikret et ekstraordinært løft på 6,8 mia. kr. til bedre løn og arbejdsvilkår for en række velfærdsmedarbejdere og fremlagt et udspil til, hvordan SOSU-uddannelserne kan styrkes.

Men det er også nødvendigt at styrke den internationale rekruttering af arbejdskraft til Danmark og gøre det nemmere for udenlandske sundhedsmedarbejdere at komme hertil for at give en hånd med.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde siger:

Vi står på en brændende platform, hvor der allerede i dag er stor mangel på sundhedspersonale i vores sundhedsvæsen og ældrepleje. Og det bliver endnu værre de kommende år, hvis ikke vi handler. Derfor skal vi forsøge at tiltrække kvalificerede sundhedsmedarbejdere fra udlandet til Danmark, og fra regeringens side foreslår vi, at det bl.a. skal ske gennem partnerskaber med en række lande, samtidig med at vi udvider positivlisten for faglærte med social- og sundhedshjælpere. Derudover vil vi også smidiggøre ansøgningsprocessen, så det bliver nemmere for udenlandske sundhedspersoner at få de nødvendige papirer i orden, så de hurtigere kan træde ind på det danske arbejdsmarked.

Blandt de initiativer, der indgår i forhandlingerne, er et forslag om at indføre en ny shortcut-autorisationsproces for udenlandske sundhedspersoner, der er særligt efterspurgte, fra tredjelande.

Det vil konkret betyde, at en udenlandsk sundhedsperson, som en arbejdsgiver ønsker at ansætte på f.eks. en sygehusafdeling, vil kunne begynde på en evalueringsansættelse i starten af autorisationsprocessen og sideløbende kan gennemføre øvrige betingelser for at opnå dansk autorisation.

Regeringen vil samtidig afsøge mulighederne for at indgå partnerskabsaftaler med Indien og Filippinerne om målrettet rekruttering af fx SOSU-medarbejdere, der har tilkendegivet, at de er interesserede i at indlede et samarbejde.

Derudover vil regeringen udvide positivlisten for faglærte med social- og sundhedshjælpere, så faggruppen kan opnå opholds- og arbejdstilladelse i Danmark, hvis de får et job på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår. Det kræver en lovændring på udlændinge- og integrationsministerens område, og regeringen lægger op til, at der fastsættes et loft på 1.000 personer, som kan få opholds- og arbejdstilladelse via ordningen.

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk