Fra i dag kan flere kræftpatienter få tilskud til tandpleje

01-07-2024

Fra den 1. juli 2024 kan flere patienter, der får tandproblemer som følge af deres sygdom, få tilskud til tandpleje. Et enigt Folketing har bakket op om regeringens forslag, der også vil gøre det mere enkelt for patienterne at søge om tilskud.

Flere patienter oplever tandproblemer som følge af deres sygdom eller behandling. Det gælder fx for en lang række kræftpatienter, som efter endt behandlingsforløb kan stå tilbage med alvorlige tandproblemer og store tandlægeregninger.

Fra og med i dag gør en ny lov det muligt for en række nye patientgrupper at søge om tilskud til tandpleje.

Det sker på baggrund af en politisk aftale, som i januar blev indgået af regeringen og alle Folketingets partier og som primo juni blev vedtaget af Folketinget i enstemmighed.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde siger:

Mange kræftpatienter får alvorlige tandskader som følge af deres behandling, og de kan have svært ved at betale de ofte meget store tandlægeregninger. De får nu mulighed for at få økonomisk hjælp til tandpleje. Og samtidig med at vi udvider ordningen med flere grupper af patienter, bliver den forenklet, så mange patienter ikke længere skal dokumentere, at deres tandproblemer skyldes deres sygdom eller behandling. Dermed kommer de nye regler til at gøre en positiv forskel for kræftpatienter og andre patientgrupper.

Patientgrupper der pr. 1. juli kan få tilskud til tandpleje efter sundhedslovens § 166:

  1. Patienter, der på grund af kræft har fået strålebehandling i hoved- eller halsregionen.
  2. Patienter, der på grund af blodkræft har modtaget helkropsbestråling forud for allogen knoglemarvstransplantation.
  3. Patienter, der på grund af knoglemarvstransplantation har udviklet kronisk graft versus host-sygdom (GvHD).
  4. Patienter, der er diagnosticeret med Sjögrens syndrom.
  5. Patienter, der på grund af kræft har fået kemoterapi, immunterapi eller hormon- og antihormonbehandling.
  6. Patienter, der på grund af sygdom i skjoldbruskkirtlen har modtaget behandling med radioaktivt jod.
  7. Patienter, der på grund af medfødte sjældne sygdomme har betydelige dokumenterede tandproblemer.

Mere enkel ansøgning om tilskud

Samtidig med at flere patientgrupper kan søge om et særligt tilskud, så bliver ordningen også forenklet.

Det bliver for visse patientgrupper langt lettere at søge om tilskud fremover. Hovedparten af patienterne skal fx ikke længere dokumentere, at deres tandproblemer skyldes deres sygdom eller behandling. Det medfører en stor administrativ lettelse for patienterne. I stedet skal en objektiv måling påvise, at patienten har nedsat spytsekretion. Forenklingen af ordningen vil også understøtte en hurtigere sagsbehandling i regionerne.

Med Sundhedspakken fra maj 2023 er der i 2024 afsat 50 mio. kr. og fra 2025 årligt 100 mio. kr. til at udvide og forenkle ordningen, så flere patienter kan få tilskud til deres tandbehandling. Initiativet indgår samtidig som et led i Kræftplan V.

Læs mere om den politiske aftale fra januar 2024

Læs lovforslaget, som Folketinget vedtog primo juni 2024

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk